skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The use of computer-monitored data in information science and communication research
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The use of computer-monitored data in information science and communication research

Rice, Ronald E. ; Borgman, Christine L.

Journal of the American Society for Information Science, 07/1983, Vol.34(4), pp.247-256 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 00028231 ; E-ISSN: 10974571 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1002/asi.4630340404

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Use of Computer-Monitored Data in Information Science and Communication Research

Rice, Ronald E ; Borgman, Christine L

Journal of the American Society for Information Science, July 1983, Vol.34(4), p.247 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Use of Computer - Monitored Data in Information Science and Communication Research

Rice, R. E. ; Borgman, C. L.

Journal of the American Society for Information Science, July, 1983, Vol.34(4), p.247-256 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0002-8231

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Use of Computer-Monitored Data in Information Science and Communication Research

Rice, Ronald ; Borgman, Christine

Journal of the American Society for Information Science (pre-1986), Jul 1983, Vol.34(4), p.247 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00028231 ; E-ISSN: 10974571

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Use of Computer-Monitored Data in Information Science and Communication Research

Rice, Ronald ; Borgman, Christine

Journal of the American Society for Information Science, Jul 1983, Vol.34(4), p.247 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00028231

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...