skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

T cell vaccination does not induce resistance to experimental autoimmune neuritis

Jung, Stefan ; Schluesener, Hermann J ; Toyka, Klaus ; Hartung, Hans-Peter

Journal of Neuroimmunology, 1991, Vol.35(1), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0165-5728 ; E-ISSN: 1872-8421 ; DOI: 10.1016/0165-5728(91)90156-2

Toàn văn sẵn có

2
T cell vaccination does not induce resistance to experimental autoimmune neuritis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

T cell vaccination does not induce resistance to experimental autoimmune neuritis

Jung, Stefan ; Schluesener, Hermann J. ; Toyka, Klaus ; Hartung, Hans-Peter

Journal of Neuroimmunology, 12/1991, Vol.35(1-3), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01655728 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0165-5728(91)90156-2

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

T cell vaccination does not induce resistance to experimental autoimmune neuritis

Jung, S ; Schluesener, H J ; Toyka, K ; Hartung, H P

Journal of neuroimmunology, December 1991, Vol.35(1-3), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0165-5728 ; PMID: 1720130 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...