skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paved with Good Intentions: Proposals to Curb Minority Rights and Their Consequences for China

Sautman, Barry; Pieke, Frank N (Editor) ; Barabantseva, Elena (Editor)

Modern China, January 2012, Vol.38(1), pp.10-39 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0097-7004 ; E-ISSN: 1552-6836 ; DOI: 10.1177/0097700411424563

Toàn văn sẵn có

2
Paved with Good Intentions: Proposals to Curb Minority Rights and Their Consequences for China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paved with Good Intentions: Proposals to Curb Minority Rights and Their Consequences for China

Sautman, Barry

Modern China, 01/2012, Vol.38(1), pp.10-39 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0097-7004 ; E-ISSN: 1552-6836 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0097700411424563

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paved with Good Intentions: Proposals to Curb Minority Rights and Their Consequences for China

Sautman, Barry

Modern China, 1 January 2012, Vol.38(1), pp.10-39 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00977004

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paved with Good Intentions: Proposals to Curb Minority Rights and Their Consequences for China

Sautman, Barry

Modern China, 1 January 2012, Vol.38(1), pp.10-39 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00977004

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paved with good intentions: proposals to curb minority rights and their consequences for China.(Essay)

Sautman, Barry

Modern China, Jan, 2012, Vol.38(1), p.10-39 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0097-7004

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...