skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 1 - 20 của 1.745.199  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review of development economics

ISSN 1363-6669

Truy cập trực tuyến

2
Vladimir Jankelevitch: The Time of Forgiveness
Vladimir Jankelevitch: The Time of Forgiveness
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vladimir Jankelevitch: The Time of Forgiveness

ISBN 0-8232-6296-0;ISBN 0-8232-6298-7;ISBN 0-8232-6665-6;ISBN 0-8232-6299-5

Truy cập trực tuyến

3
Current population reports: Series P-28: Special censuses
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current population reports: Series P-28: Special censuses

United States, Bureau of the Census;; United States

3.186:P-28/976-1075

ISSN: 0270-6660

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Current population reports: Series P-28: Special censuses
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current population reports: Series P-28: Special censuses

United States, Bureau of the Census;; United States

3.186:P-28/1136-1154

ISSN: 0270-6660

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Current population reports: Series P-28: Special censuses
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current population reports: Series P-28: Special censuses

United States, Bureau of the Census;; United States

3.186:P-28/1155

ISSN: 0270-6660

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Current population reports: Series P-28: Special censuses
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current population reports: Series P-28: Special censuses

United States, Bureau of the Census;; United States

3.186:P-28/1159

ISSN: 0270-6660

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Current population reports: Series P-28: Special censuses
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current population reports: Series P-28: Special censuses

United States, Bureau of the Census;; United States

3.186:P-28/1160-1225

ISSN: 0270-6660

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Page of calendar for May

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supplément grec 666

Proclus Diadochus, Lycius, Platonicus. Auteur Du Texte

Toàn văn sẵn có

10
Shūrāhā-yi kārgarī
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shūrāhā-yi kārgarī

Toàn văn không sẵn có

11
Pīshʹnivīs-i asāsnāmah-ʼi Hịzb-i Kumūnīst-i Īrān
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pīshʹnivīs-i asāsnāmah-ʼi Hịzb-i Kumūnīst-i Īrān

Toàn văn không sẵn có

12
Albarán de 666 sueldos y 8 dineros jaqueses otorgado por Beatriz (..) a favor del procurador de la Comunidad. "feyto fue en Teruel a [XVII] días andados del mes de .. anno a nativitate domini MCCCLX nono".
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Albarán de 666 sueldos y 8 dineros jaqueses otorgado por Beatriz (..) a favor del procurador de la Comunidad. "feyto fue en Teruel a [XVII] días andados del mes de .. anno a nativitate domini MCCCLX nono".

Comunidad de Teruel

Toàn văn không sẵn có

13
Current population reports: Series P-28: Special censuses
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current population reports: Series P-28: Special censuses

United States, Bureau of the Census;; United States

NO1373-1376

ISSN: 0270-6660

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Albarán de 666 sueldos jaqueses otorgado por Fortunio de Sesa a favor de Juan Guillén de Valdecebro, procurador de la Comunidad en concepto de misiones. "fue fecho en Cella aldea de la dita ciudat a III días del mes de mayo anno a nativitate domini MCCCXC".
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Albarán de 666 sueldos jaqueses otorgado por Fortunio de Sesa a favor de Juan Guillén de Valdecebro, procurador de la Comunidad en concepto de misiones. "fue fecho en Cella aldea de la dita ciudat a III días del mes de mayo anno a nativitate domini MCCCXC".

Comunidad de Teruel

Toàn văn không sẵn có

15
Current population reports: Series P-28: Special censuses
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current population reports: Series P-28: Special censuses

United States, Bureau of the Census;; United States

3.186:P-28/1401-1450

ISSN: 0270-6660

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Current population reports: Series P-28: Special censuses
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current population reports: Series P-28: Special censuses

United States, Bureau of the Census;; United States

NO1417-1423

ISSN: 0270-6660

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Current population reports: Series P-28: Special censuses
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current population reports: Series P-28: Special censuses

United States, Bureau of the Census;; United States

3.186:P-28/1455-1496

ISSN: 0270-6660

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

EM. 6667

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novella super sexto Decretalium

Johannes Andrea; Biblioteca Nacional de España ; Girardengo Francesco ; Franciscus de Girardengis ; Franciscus de Girardengis

H. 1078

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anthologia Graeca Planudea (en griego)Ed. Janus Lascaris

Biblioteca Nacional de España ; Alopa Lorenzo d' ; Lorenzo d'Alopa ; Lorenzo d'Alopa

HC. 1145

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.745.199  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (44.743)
 2. 1956đến1970  (23.641)
 3. 1971đến1985  (82.219)
 4. 1986đến2001  (226.765)
 5. Sau 2001  (1.361.768)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.512.562)
 2. French  (30.680)
 3. German  (18.042)
 4. Chinese  (14.698)
 5. Spanish  (8.744)
 6. Japanese  (5.908)
 7. Undetermined  (5.805)
 8. Portuguese  (5.413)
 9. Russian  (2.799)
 10. Korean  (2.379)
 11. Italian  (1.293)
 12. Polish  (840)
 13. Dutch  (630)
 14. Czech  (604)
 15. Turkish  (355)
 16. Norwegian  (352)
 17. Danish  (180)
 18. Thai  (137)
 19. Lithuanian  (125)
 20. Arabic  (123)
 21. Latin  (116)
 22. Finnish  (113)
 23. Ukrainian  (111)
 24. Slovak  (70)
 25. Romanian  (52)
 26. Hebrew  (50)
 27. Greek  (46)
 28. Hungarian  (43)
 29. Catalan  (30)
 30. Multiple languages  (29)
 31. Persian  (28)
 32. Greek  (12)
 33. Serbo-Croatian  (9)
 34. Vietnamese  (4)
 35. Welsh  (3)
 36. Icelandic  (3)
 37. Hindi  (3)
 38. Maori  (2)
 39. Macedonian  (2)
 40. Tibetan  (1)
 41. Armenian  (1)
 42. Bengali  (1)
 43. Syriac  (1)
 44. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. H - Social sciences.  (1.642)
 2. T - Technology .  (1.294)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Great Britain. Parliament. House of Commons
 2. Hatton, Edward
 3. England and Wales. Sovereign
 4. Petty, William
 5. Allen, Thomas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...