skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.356.649  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual report / Adalah, the Legal Center for Arab Minority Rights in Israel

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peoples under threat

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International journal on minority and group rights

ISSN1385-4879

Truy cập trực tuyến

4
The Congressional Black Caucus, Minority Voting Rights, and the U.S. Supreme Court
The Congressional Black Caucus, Minority Voting Rights, and the U.S. Supreme Court
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Congressional Black Caucus, Minority Voting Rights, and the U.S. Supreme Court

ISBN0-472-11810-2;ISBN9786613855817;ISBN0-472-02821-9;ISBN1-283-54336-2

Truy cập trực tuyến

5
No Return, No Refuge: Rites and Rights in Minority Repatriation
No Return, No Refuge: Rites and Rights in Minority Repatriation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

No Return, No Refuge: Rites and Rights in Minority Repatriation

ISBN0-231-15336-8;ISBN0-231-52690-3;ISBN9786613786470;ISBN1-281-60578-6

Truy cập trực tuyến

6
Human rights and equality in education: Comparative perspectives on the right to education for minorities and disadvantaged groups
Human rights and equality in education: Comparative perspectives on the right to education for minorities and disadvantaged groups
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human rights and equality in education: Comparative perspectives on the right to education for minorities and disadvantaged groups

ISBN1-4473-3763-8;ISBN1-4473-3764-6

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights Tribune

ISSN1192-3822

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Report

ISSN0305-6252

Truy cập trực tuyến

9
Minority rights in Europe: the scope for a transnational regime
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority rights in Europe: the scope for a transnational regime

Deletant, Dennis

International Affairs, 10/1994, 10/01/1994, Vol.70(4), pp.809-809 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2624621

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Majority Rule and Minority Rights
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Majority Rule and Minority Rights

Idelson, Vladimir

International Affairs, 07/1945, 07/01/1945, Vol.21(3), pp.427-427 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3018877

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Minority Rights Group report

Minority Rights Group

Toàn văn không sẵn có

12
Federalism, Subnational Constitutions, and Minority Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Federalism, Subnational Constitutions, and Minority Rights

lan Tarr ; Robert F. Williand Josef Marko

ISBN10: 0275980235 ; ISBN10: 0275980243 ; ISBN13: 9780275980238 ; ISBN13: 9780275980245 ; E-ISBN10: 0313051909 ; E-ISBN13: 9780313051906

Toàn văn không sẵn có

13
A Dialogical Concept of Minority Rights: Studies in International Minority and Group Rights 11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Dialogical Concept of Minority Rights: Studies in International Minority and Group Rights 11

Wei, Hanna Hua

ISBN10: 900431203X ; ISBN13: 9789004312036 ; E-ISBN10: 9004312048 ; E-ISBN13: 9789004312043

Toàn văn không sẵn có

14
The No Nonsense Guide to Minority Rights in South Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The No Nonsense Guide to Minority Rights in South Asia

Manchanda, Rita

ISBN10: 8178298910 ; ISBN13: 9788178298917 ; E-ISBN10: 8132104269 ; E-ISBN13: 9788132104261

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

جایگاه فرودست حقوق بشر در روابط بین‌الملل

Behravesh, Maysam

Radio Zamaneh, 2016-11

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Just Say No: Minority Rights in the United States Senate 

Meyer, Alix

American Political Science Association annual conference

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nullifying Settler Democracy: William Apess and the Paradox of Settler Sovereignty

Dahl, Adam

Polity, 21 March April 2016 2016, Vol.48(2), pp.279-304 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00323497 ; E-ISSN: 17441684 ; DOI: 10.1057/pol.2016.2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Kurdish Minority in Turkey: Problems and Perspectives
Kurdská menšina v Turecku: Problémy a perspektivy

Netopilová, Eliška; Zemanová, Štěpánka ; Trávníčková, Zuzana

Toàn văn sẵn có

19
Ethnocultural Minority Groups, Status and Treatment of
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnocultural Minority Groups, Status and Treatment of

Kymlicka, W.

Encyclopedia of Applied Ethics, pp.178-188

ISBN: 978-0-12-373632-1 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-373932-2.00299-4

Toàn văn không sẵn có

20
Double Standards Pertaining to Minority Protection: Studies in International Minority and Group Rights 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Double Standards Pertaining to Minority Protection: Studies in International Minority and Group Rights 1

Kristin Henrard

ISBN10: 9004185798 ; ISBN13: 9789004185791 ; E-ISBN10: 9004189718 ; E-ISBN13: 9789004189713

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.356.649  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (32.393)
 2. 1958đến1972  (10.027)
 3. 1973đến1987  (36.909)
 4. 1988đến2003  (238.048)
 5. Sau 2003  (1.035.872)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.261.339)
 2. Undetermined  (3.345)
 3. German  (2.746)
 4. French  (2.398)
 5. Spanish  (1.924)
 6. Portuguese  (651)
 7. Chinese  (645)
 8. Korean  (398)
 9. Italian  (215)
 10. Dutch  (130)
 11. Japanese  (120)
 12. Swedish  (99)
 13. Czech  (93)
 14. Norwegian  (90)
 15. Arabic  (81)
 16. Russian  (69)
 17. Turkish  (64)
 18. Hebrew  (60)
 19. Polish  (45)
 20. Lithuanian  (43)
 21. Hindi  (34)
 22. Danish  (27)
 23. Romanian  (26)
 24. Catalan  (25)
 25. Hungarian  (19)
 26. Thai  (18)
 27. Slovak  (14)
 28. Multiple languages  (10)
 29. Greek  (9)
 30. Bokmål, Norwegian  (8)
 31. Serbo-Croatian  (6)
 32. Finnish  (5)
 33. Persian  (5)
 34. Tibetan  (4)
 35. Malay  (3)
 36. Basque  (3)
 37. Vietnamese  (2)
 38. Welsh  (2)
 39. Yiddish  (2)
 40. Georgian  (2)
 41. Armenian  (1)
 42. Icelandic  (1)
 43. Bengali  (1)
 44. Miscellaneous (Other)  (1)
 45. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Orfield, Gary
 2. Rozelle, Scott
 3. Franklin, V. P.
 4. Mantell, Joanne E
 5. Shah, Paru

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...