skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 34  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Năm xuất bản: 1986đến1995 xóa Nhan đề tạp chí: J. Mater. Sci. xóa Chủ đề: AL, Aluminum Base Alloys xóa Chủ đề: Microstructure xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural characterization of two lithium-containing aluminium alloys.(Author abstract)

Srivatsan, T. S. ; Coyne, E. J. ; Starke, E. A.

Journal of Materials Science, May, 1986, Vol.21(5), p.1553 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural evaluation of rapidly solidified Al-Li-Be alloys.(Author abstract)

Wadsworth, J. ; Pelton, A. R. ; Crooks, D. D. ; Lewis, R. E. ; Vidoz, A. E.

Journal of Materials Science, Nov, 1986, Vol.21(11), p.3850 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A STEM study of grain-boundary segregation in Al-6.5 wt% Mg alloy.(Author abstract)

Paine, D. C. ; Weatherly, G. C. ; Aust, K. T.

Journal of Materials Science, Dec, 1986, Vol.21(12), p.4257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and superconducting properties of melt-quenched insoluble Al-Pb and Al-Pb-Bi alloys.(Author abstract)

Inoue, A. ; Yano, N. ; Matsuzaki, K. ; Masumoto, T.

Journal of Materials Science, Jan, 1987, Vol.22(1), p.123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coarsening during stircasting

Molenaar, J. ; Kool, W. ; Smeulders, R.

Journal of Materials Science, 1987, Vol.22(3), pp.1057-1060 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01103551

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solidification microstructures in rapidly solidified, gas atomized aluminium-lithium alloy powders.(Author abstract)

Bradsky, G. ; Ricks, R. A.

Journal of Materials Science, April, 1987, Vol.22(4), p.1469 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of rapidly solidified aluminium-silicon alloy.(Author abstract)

Das, S. ; Yegneswaran, A. H. ; Rohatgi, P. K.

Journal of Materials Science, Sept, 1987, Vol.22(9), p.3173 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ageing characteristics of Al-2.5% Li rapidly solidified alloy.(Author abstract)

Samuel, F. H. ; Champier, G.

Journal of Materials Science, Nov, 1987, Vol.22(11), p.3851 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-ray diffraction study of amorphous [Al.sub.77.5]Mn.sub.22.5 and [Al.sub.56][Si.sub.30]Mn.sub.14 alloys.(Author abstract)

Matsubara, E. ; Harada, K. ; Waseda, Y. ; Chen, H. S. ; Inoue, A. ; Masumoto, T.

Journal of Materials Science, Feb, 1988, Vol.23(2), p.753 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of high temperature exposure on the properties of alumina short fibre reinforced AA6061 alloy.(Author abstract)

Suganuma, K. ; Okamoto, T. ; Hayami, T. ; Oku, Y. ; Suzuki, N.

Journal of Materials Science, April, 1988, Vol.23(4), p.1317 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and mechanical properties of modified and non-modified stir-cast Al-Si hypoeutectic alloys.(Author abstract)

Fat - Halla, Nabil ; Secordel, Pascal ; Suery, Michel

Journal of Materials Science, July, 1988, Vol.23(7), p.2419 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EDM machinability of SiCw/Alcomposites

Ramulu, M. ; Taya, M.

Journal of Materials Science, 1989, Vol.24(3), pp.1103-1108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01148805

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural transitions in an RS Al-4La alloy.(Author abstract)

Ruder, A. ; Eliezer, D.

Journal of Materials Science, April, 1989, Vol.24(4), p.1474 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solute redistribution in stir-cast Al-6Cu

Molenaar, J. ; Kool, W.

Journal of Materials Science, 1989, Vol.24(5), pp.1782-1794 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01105706

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure, tensile properties and fracture behaviour of an Al-Cu-Li-Mg-Zr alloy 8090.(Author abstract)

Srivatsan, T. S. ; Place, T. Alan

Journal of Materials Science, May, 1989, Vol.24(5), p.1543 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The microstructure and mechanical properties of unidirectionally solidified Al-Si alloys.(Author abstract)

Yilmaz, F. ; Elliott, R.

Journal of Materials Science, June, 1989, Vol.24(6), p.2065 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural modification of Al-Si eutectic alloy by Sr and its effect on tensile and fracture characteristics.(Author abstract)

Fat - Halla, N.

Journal of Materials Science, July, 1989, Vol.24(7), p.2488 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of microsuperplastic flow in high temperature fracture of AL-9021 mechanically alloyed aluminium.(Author abstract)

Shaw, W. J. D.

Journal of Materials Science, Nov, 1989, Vol.24(11), p.4114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The structures of fully eutectic aluminium-silicon alloy castings.(Author abstract)

Abbott, T. B. ; Parker, B. A.

Journal of Materials Science, April, 1990, Vol.25(4), p.2100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SiC whiskers-aluminium 6061 composite: microstructure and mechanical characteristic anisotropy

Badini, C.

Journal of Materials Science, 1990, Vol.25(5), pp.2607-2614 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00638066

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 34  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1987  (3)
 2. 1987đến1987  (5)
 3. 1988đến1988  (3)
 4. 1989đến1990  (10)
 5. Sau 1990  (13)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kool, W. H.
 2. Masumoto, T.
 3. Molenaar, J. M. M.
 4. Satyanarayana, K.G.
 5. Inoue, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...