skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Phân loại theo LCC: B - Philosophy. Psychology. Religion xóa Nhan đề tạp chí: CUP eBook Package Backlist 2000-2014 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Radical democracy and political theology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radical democracy and political theology

Robbins, Jeffrey W

E-ISBN 9780231156370 ; E-ISBN 9780231527132

Toàn văn không sẵn có

2
Taking it big C. Wright Mills and the making of political intellectuals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taking it big C. Wright Mills and the making of political intellectuals

Aronowitz, Stanley

E-ISBN 9780231135405

Toàn văn sẵn có

3
Neurogastronomy how the brain creates flavor and why it matters
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neurogastronomy how the brain creates flavor and why it matters

Shepherd, Gordon M

E-ISBN 9780231159104

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shepherd, Gordon M.
  2. Aronowitz, Stanley
  3. Robbins, Jeffrey
  4. Shepherd, Gordon
  5. Robbins, Jeffrey W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...