skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 4.083  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Sex for pleasure, rights to participation, and alternatives to AIDS placing sexual minorities and/or dissidents in development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sex for pleasure, rights to participation, and alternatives to AIDS placing sexual minorities and/or dissidents in development

Gosine, Andil

ISBN: 1858648351

Toàn văn không sẵn có

2
Economics, Bureaucracy, and Race How Keynesians Misguided the War on Poverty
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economics, Bureaucracy, and Race How Keynesians Misguided the War on Poverty

Judith Russell

E-ISBN 0231112521 ; E-ISBN 023111253 ; E-ISBN 9780231112536 ; E-ISBN 9780231112529

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
State And Local Taxation Principles And Planning,Second Edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

State And Local Taxation Principles And Planning,Second Edition

Swenson, Charles W

E-ISBN 1932159177 ; E-ISBN 9781932159172

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
A new international system
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new international system

Møller, J. Ørstrøm

E-ISBN 9789812302878 ; E-ISBN 9789812306272 ; E-ISBN 9812302875

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization and Indigenous Peoples in Asia: Changing the Local–Global Interface

Nathan, Dev ; Kelkar, Govind ; Walter, Pierre

ISBN: 9780761932536 ; E-ISBN: 9788132112563 ; DOI: 10.4135/9788132101802

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Natural law the foundation of an orderly economic system.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural law the foundation of an orderly economic system.

Piedra, Alberto M

E-ISBN 0739109499 ; E-ISBN 0739109340 ; E-ISBN 9780739109496 ; E-ISBN 9780739109342

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Globalization critical issues
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization critical issues

Allen Chun

E-ISBN 1845450019 ; E-ISBN 9781845450014

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Equality and economy the global challenge.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equality and economy the global challenge.

Blim, Michael

E-ISBN 0759106886 ; E-ISBN 9780759106888 ; E-ISBN 9780759106871

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
EU development cooperation: From model to symbol
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EU development cooperation: From model to symbol

Dickson, Anna K. ; Arts, Karin

ISBN: 9780719062988

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of Entrepreneurial Dynamics: The Process of Business Creation

Gartner, William ; Shaver, Kelly ; Carter, Nancy ; Reynolds, Paul

ISBN: 9780761927587 ; E-ISBN: 9781452204543 ; DOI: 10.4135/9781452204543

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Social security and its discontents : perspectives on choice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social security and its discontents : perspectives on choice

Tanner, Michael D.

E-ISBN 1930865554 ; E-ISBN 9781933995748

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Brave new world of European labor European trade unions at the millennium
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brave new world of European labor European trade unions at the millennium

Andrew Martin

E-ISBN 1571811672 ; E-ISBN 1571811680 ; E-ISBN 9781571811677 ; E-ISBN 9781571811684

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
The Cartel Offence
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Cartel Offence

Furse, Mark,Nash, Susan

E-ISBN 1841133736 ; E-ISBN 9781841133737

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Labour and globalisation results and prospects
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Labour and globalisation results and prospects

Munck, Ronaldo

E-ISBN 0853238170 ; E-ISBN 0853238278 ; E-ISBN 9780853238171 ; E-ISBN 9781846313431

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Economic Governance in the Age of Globalization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic Governance in the Age of Globalization

William K. Tabb

E-ISBN 0231131542 ; E-ISBN 0231131550 ; E-ISBN 9780231131551 ; E-ISBN 9780231131544

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
The right use of money
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The right use of money

David Darton

E-ISBN 1847425984 ; E-ISBN 1861346166 ; E-ISBN 9781847425980 ; E-ISBN 9781861346162

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Regulation Legal Form and Economic Theory
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regulation Legal Form and Economic Theory

Ogus, Anthony

E-ISBN 1841135305 ; E-ISBN 9781841135304

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Just get out of the way : how government can help business in poor countries
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Just get out of the way : how government can help business in poor countries

Anderson, Robert E.

E-ISBN 1930865546 ; E-ISBN 9781933995458

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Southeast Asia in the WTO
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Southeast Asia in the WTO

Sally, Razeen

E-ISBN 9789812302687 ; E-ISBN 9812302689

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Slaves to fashion poverty and abuse in the new sweatshops.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Slaves to fashion poverty and abuse in the new sweatshops.

Ross, Robert J. S

E-ISBN 0472109413 ; E-ISBN 0472030221 ; E-ISBN 9780472109418 ; E-ISBN 9780472030224

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 4.083  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.976)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (612)
 2. 2007đến2009  (990)
 3. 2010đến2012  (1.161)
 4. 2013đến2016  (947)
 5. Sau 2016  (373)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (4.080)
 2. German  (258)
 3. French  (14)
 4. Italian  (6)
 5. Chinese  (5)
 6. Spanish  (5)
 7. Polish  (2)
 8. Russian  (1)
 9. Arabic  (1)
 10. Japanese  (1)
 11. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Institute Of Southeast Asian Studies
 2. International Monetary Fund
 3. Kotler, Philip
 4. Ward, John L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...