skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.551  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Năm xuất bản: Trước1958 xóa Năm xuất bản: 1952đến1955 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nationalism and communism in East Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and communism in East Asia

Ball, William Macmahon; Institute Of Pacific Relations

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Recent European History - The Economic Problem of the Danubian States: A Study in Economic Nationalism. By Frederick Hertz. London: Gollancz, 1947; New York: Transatlantic, 1948. Pp. 223. 15s. $4.50.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent European History - The Economic Problem of the Danubian States: A Study in Economic Nationalism. By Frederick Hertz. London: Gollancz, 1947; New York: Transatlantic, 1948. Pp. 223. 15s. $4.50.

Black, C. E.

The Journal of Economic History, 1952, Vol.12(2), pp.182-184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0507 ; E-ISSN: 1471-6372 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0022050700055364

Toàn văn sẵn có

3
The Ukrainian Revolution, 1917 - 1920 a study in nationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ukrainian Revolution, 1917 - 1920 a study in nationalism

Reshetar, John S

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Voice out of Africa
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Voice out of Africa

Northcott, Cecil

Toàn văn không sẵn có

5
Survey of British Commonwealth affairs: problems of external policy 1931-1939
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey of British Commonwealth affairs: problems of external policy 1931-1939

Mansergh, Nicholas; Royal Institute of International Affairs (Corporate Author)

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
The dynamic force of liberty in modern Europe : six problems in historical interpretation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The dynamic force of liberty in modern Europe : six problems in historical interpretation

Mendenhall, Thomas C ; Henning, Basil Duke ; Foord, Archibald S

Toàn văn không sẵn có

7
"Africa in ebullition" : being a handbook of freedom for Nigerian nationalists
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Africa in ebullition" : being a handbook of freedom for Nigerian nationalists

Adelabu, Adegoke; Azikiwe, Nnamdi

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Canaanite Kingship in Theory and Practice

Gray, John

Vetus Testamentum, 1952, Vol.2(1), pp.193-220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-4935 ; E-ISSN: 1568-5330 ; DOI: 10.1163/156853352X00291

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
London diary.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

London diary.

Maung Maung

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eleanor Bisbee : The New Turks. Pioneers of the Republic, 1920-1950. Philadelphia: University of Pennsylvania Press 1951. XVII, 298 S., 13 Abb., 2 Kartenskizzen

Jäschke, G

Die Welt des Islams, 1952, Vol.2(2), pp.140-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-2539 ; E-ISSN: 1570-0607 ; DOI: 10.1163/157006052X00103

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cenedlaetholdeb a chrefydd

L. Haydn Lewis

Y Traethodydd, 1952, Vol.CVII, p.68

Toàn văn sẵn có

12
The Last Churches of China
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Last Churches of China

Amelia Ann Blanford Edwards

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Models of symbolic behavior.

Lasswell, Harold D ; Lerner, Daniel ; Pool, Ithiel de Sola

Comparative study of symbols: An introduction, p.64-78

DOI: 10.1037/14763-007

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political symbols.

Lasswell, Harold D ; Lerner, Daniel ; Pool, Ithiel de Sola

Comparative study of symbols: An introduction, p.1-25

DOI: 10.1037/14763-001

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The era of good feelings

Dangerfield, George

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zeitschriftenschau

Jäschke, Gotthard

Die Welt des Islams, 1952, Vol.2(1), pp.62-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-2539 ; E-ISSN: 1570-0607 ; DOI: 10.1163/157006052X00167

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Salāma MūSā

Haim, Sylvia G

Die Welt des Islams, 1952, Vol.2(1), pp.10-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-2539 ; E-ISSN: 1570-0607 ; DOI: 10.1163/157006052X00149

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Wider World: IN FINLAND

Smith, R.E.

The Lancet, 1952, Vol.259(6718), pp.1109-1110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(52)90766-6

Toàn văn sẵn có

19
Journal of East Asiatic Studies Vol. I, No. 2 January, 1952
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of East Asiatic Studies Vol. I, No. 2 January, 1952

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

George Lenczowski : The Middle East in World Affairs. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1952. XX, 459 S., 8 Kartenskizzen

Jäschke, G

Die Welt des Islams, 1952, Vol.2(2), pp.139-140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-2539 ; E-ISSN: 1570-0607 ; DOI: 10.1163/157006052X00095

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.551  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.087)
 2. Toàn văn trực tuyến (861)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. French  (10)
 2. German  (9)
 3. Japanese  (2)
 4. Norwegian  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kohn, Hans
 2. Anonymous
 3. Ball, W. Macmahon
 4. Van Der Kroef, Justus M.
 5. Harper, N. D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...