skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 70  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Slovak xóa Năm xuất bản: 2002đến2010 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obsah vybranych tazkych kovov v podnych typoch Hornej Nitry
Content of observed heavy metals in soil types of Horna Nitra

Nadassky , J. ; Chlpik , J. ; Noskovic , J. )

Polnohospodarstvo, 2002, Vol.(6), pp.277-281 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0551-3677

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indikatory zranitelnosti environmentalnych funkcii kambizemi
Limit values indicating vulnerability of environmental functions of Cambisols

Makovnikova , J )

Polnohospodarstvo, 2002, Vol.(1), pp.18-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0551-3677

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rizikove faktory potravoveho retazca. Zbornik prac z medzinarodnej vedeckej konferencie
Risk factors of the food chain. Proceeding book

Slovenska Polnohospodarska Univ., Nitra (Slovak Republic)

Rizikove faktory potravoveho retazca, Nitra (Slovak Republic), 26 Sep 2002, 2002

ISBN: 80-8069-076-6

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Externality a polnohospodarska vyroba v ekologicky narusenych oblastiach Slovenska
Externalities and agricultural production in ecologically disturbed regions of Slovakia

Andrejovsky , P. ; Dusecinova , A. . Fakulta Ekonomiky A Manazmentu)

Ekonomika polnohospodarstva, 2002, Issue no.3, Issue 3, pp.27-31

ISSN: 1335-6186

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kumulacia medi, zinku olova a kadmia v travnom poraste pri vysokom stupni imisnej zataze a jej vplyv na produkciu travnej hmoty
Cummulation of copper, zinc, lead and cadmium in grass with high immision load and its effect on the production of grass mass

Rajcakova , L. ) ; Gallo , M. ) ; Mlynar , R. )

Journal of Farm Animal Science, 2003, Issue no.36, Issue 36, pp.221-227

ISSN: 1335-3683

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uloha neenzýmovej glykácie a glykooxidácie v rozvoji diabetických vaskulárnych komplikácií.
The role of nonenzymatic glycation and glyco-oxidation in the development of diabetic vascular complications

Jakus, V

Ceskoslovenska fysiologie, May 2003, Vol.52(2), pp.51-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1210-6313 ; PMID: 12827898 Version:1

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vyuzitie rádionuklidovej röntgenofluorescencnej analýzy vo farmácií--stanovenie obsahu prvkov vo farmaceutických pomocných látkach.
Use of radionuclide x-ray fluorescence analysis in pharmacy practice--determination of levels of elements in pharmaceutic aids

Sýkorová, M ; Havránek, E

Ceska a Slovenska farmacie : casopis Ceske farmaceuticke spolecnosti a Slovenske farmaceuticke spolecnosti, July 2003, Vol.52(4), pp.203-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1210-7816 ; PMID: 12924074 Version:1

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tazke kovy ako kontaminanty ekosystemu lesa v okoli hutnickeho zavodu Zeleziarne Podbrezova, a.s.
Heavy metals as contaminants of forest ecosystem in surroundings of the metallurgical plant Zeleziarne Podbrezova, holding

Hlavacik , R.. Faculty Of Natural Sciences ; Skorsepa , M.Slovak Academy Of Sciences , Zvolen . Institute Of Forest Ecology ; Kmetova , J.Matej Bel Univ. , Banska Bystrica . Faculty Of Natural Sciences)

Folia Oecologica, 2004, Vol.(1), pp.17-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1336-5266

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Riziko berylia v zivotnom prostredi Ziarskej kotliny a jeho vplyv na zdravotny stav obyvatelstva
Risk of berrylium in the environment of the Ziarska basin's territory and its effects on the local population health

Urminska , J. ,Slovenska Polnohospodarska Univ. V Nitre . Katedra Environmentalistiky A Zoologie Fapz , Tr. A. Hlinku , Nitra ; Porhajasova , J.

Acta Horticulturae et Regiotecturae, 2004, Vol.(2), pp.51-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1335-2563

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studium genotoxickych ucinkov pesticidov erytrocytovym mikrojadrovym testom v kostnej dreni
Study of genotoxic effects of pesticides by erythrocyte bone marrow micronucleus assay

Kovalkovicova , N. ,Univerzita Veterinarskeho Lekarstva , Kosice . Komenskeho , Sk- Kosice ; Sutiakova , I. ,Univerzita Veterinarskeho Lekarstva , Kosice . Vyskumny Ustav Veterinarnej Mediciny , Hlinkova/A , Sk- Kosice ; Legath , J. ; Pistl , J.

Slovensky veterinarsky casopis, 2004, Vol.(1), pp.21-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1335-0099

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nutricna a senzoricka kvalita niektorych druhov mrazenej zeleniny
Nutritional and sensory quality some kind of frozen vegetables

Jozeffiova , E. ,Slovenska Polnohospodarska Univ. V Nitre . Fakulta Biotechnologie A Potravinarstva , Katedra Skladovania A Spracovania Rastlinnych Produktov , Tr. A. Hlinku , Sk- Nitra ; Horcin , V.

2. medzinarodna zahradnicka vedecka konferencia / 2. International horticulture scientific conference, , Nitra (Slovak Republic), 16-18 Sep 2004, 2004, Vol.(Special issue), pp.10-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1335-2563

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vyuzitie chelatacných extrakcných membrán na identifikáciu a stanovenie t'azkých kovov metódou rádionuklidovej röntgenofluorescencnej analýzy.
Use of chelating extraction membranes for the identification and determination of heavy metals using radionuclide X-ray fluorescence analysis

Stroffeková, O ; Havránek, E

Ceska a Slovenska farmacie : casopis Ceske farmaceuticke spolecnosti a Slovenske farmaceuticke spolecnosti, November 2004, Vol.53(6), pp.323-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1210-7816 ; PMID: 15631001 Version:1

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obsah tazkych kovov (Fe, Mn, Zn, Cu) v tkanivach ryb z rieky Nitra
Heavy metals (Fe, Mn, Zn, Cu) content in tissues of fishes from the Nitra river

Stranai , I. ; Andreji , J.Slovenska Polnohospodarska Univerzita , Nitra

Agriculture, 2005, Vol.(6), pp.323-331 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0551-3677

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kvalita dlhodobo skladovanej potravinarskej psenice z pohladu kontaminacie tazkymi kovmi
Quality of long-time stored food wheat from the point of view of the contamination by heavy metals

Mikuska , R. ; Muchova , Z.

Risk factors of food chain 2005. Proceedings of international conference Rizikove faktory potravoveho retazca 2005. Zbornik z medzinarodnej konferencie Nitra (Slovak Republic) Slovenska polnohospodarska univ. 2005 Rizikove faktory potravoveho retazca 2005 Slovak Univ. of Agriculture in Nitra (Slovak Republic)Krakow Pedagogical Univ., Krakov (Poland)Rizikove faktory potravoveho retazca 2005,Nitra (Slovak Republic),6 Oct 2005, 2005, Vol.2005, pp.230-234

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vplyv aplikacie zeolitu na obsah tazkych kovov v podach a ich biopristupnost
Influence of zeolite application on heavy metal contents in soils and their bioavailability

Szabova , T. ; Zahuranec , E. ; Koscova , M.

Agrochemia, 2005, Vol.(4), pp.19-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1335-2415

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vplyv ovzdusia na kontaminaciu rastlin v imisne zatazenom regione stredny Zemplin
An influence of air on plant contamination in the environmentally loaded territory of Central Zemplin region

Hecl , J. ; Hronec , O. ; Andrejovsky , P.

Acta Regionalia et Environmentalica, 2005, Vol.(2), pp.39-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1336-5452

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moznosti znizenia obsahu tazkych kovov v podach aplikaciou zeolitu
Possibilities of zeolite utilization in decreasing of heavy metal contents in soils

Szabova , T. ,Technicka Univ. , Kosice ; Bugel , M. ; Koscova , M.

Agrochemia, 2005, Vol.(2), pp.7-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1335-2415

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metalizacia slovenskych pod, jej rozsah a dosledky
Metallization of Slovakian soils, its extent and consequences

Hronec , O. , ; Tomas , J. ; Huttmanova , E.

Stvrte podoznalecke dni v SR, , Cingov (Slovak Republic), 14-16 Jun 2005, 2005, pp.161-164

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kriteria vyberu drevin pre biologicku rekultivaciu kalovych poli ZSNP a.s. Ziar nad Hronom
Woody plants selective criteria for biological reclamation of sludge fields of ZSNP a.s. [aluminium works, Central Slovakia] Ziar nad Hronom

Parilakova , K.. Fakulta Zahradnictva A Krajinneho Inzinierstva , Katedra Krajinneho Planovania A Pozemkovych Uprav , Hospodarska , Nitra)

Acta Horticulturae et Regiotecturae, 2005, Vol.(1), pp.7-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1335-2563

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metalicka zataz pody s dosledkami pri ziskavani funkcnych zloziek potravin
Utilization of non-conventional plant species for production of functional foods under the metal burden conditions of the soil

Melichacova , S. ; Timoracka , M. ; Vollmannova , A.

Risk factors of food chain 2005. Proceedings of international conference Rizikove faktory potravoveho retazca 2005. Zbornik z medzinarodnej konferencie Nitra (Slovak Republic) Slovenska polnohospodarska univ. 2005 Rizikove faktory potravoveho retazca 2005 Slovak Univ. of Agriculture in Nitra (Slovak Republic)Krakow Pedagogical Univ., Krakov (Poland)Rizikove faktory potravoveho retazca 2005,Nitra (Slovak Republic),6 Oct 2005, 2005, Vol.2005, pp.226-229

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 70  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (4)
 2. 2003đến2003  (3)
 3. 2004đến2004  (5)
 4. 2005đến2006  (19)
 5. Sau 2006  (39)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (11)
 2. Czech  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...