skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 117  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa Chủ đề: feringgi xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Diplomacia - Pinto Balsem&#227;o recebe Calvo Sotelo em sua casa<br>Diplomacy - Pinto Balsem&#227;o meets Leopoldo Calvo Sotelo
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Pinto Balsemão recebe Calvo Sotelo em sua casa
Diplomacy - Pinto Balsemão meets Leopoldo Calvo Sotelo

Alfredo Cunha

Toàn văn không sẵn có

2
Diplomacia - O PM Pinto Balsem&#227;o recebe o Secret&#225;rio Geral da ONU, Kurt Waldheim<br>Diplomacy - The PM Pinto Balsem&#227;o receives UN Secretary General Kurt Waldheim
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - O PM Pinto Balsemão recebe o Secretário Geral da ONU, Kurt Waldheim
Diplomacy - The PM Pinto Balsemão receives UN Secretary General Kurt Waldheim

Luís Vasconcelos

Toàn văn không sẵn có

3
Diplomacia - Visita do presidente do Conselho de It&#225;lia, Giovanni Spadolini<br>Diplomacy - Visit of President of the Council of Italy, Giovanni Spadolini
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do presidente do Conselho de Itália, Giovanni Spadolini
Diplomacy - Visit of President of the Council of Italy, Giovanni Spadolini

Lusa

Toàn văn không sẵn có

4
Diplomacia - Visita do presidente do Conselho de It&#225;lia, Giovanni Spadolini<br>Diplomacy - Visit of President of the Council of Italy, Giovanni Spadolini
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do presidente do Conselho de Itália, Giovanni Spadolini
Diplomacy - Visit of President of the Council of Italy, Giovanni Spadolini

Lusa

Toàn văn không sẵn có

5
Diplomacia - Visita do Presidente de Mo&#231;ambique<br>Diplomacy - Visit of President of Mozambique
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Presidente de Moçambique
Diplomacy - Visit of President of Mozambique

Guilherme Venâncio

Toàn văn không sẵn có

6
Diplomacia - Visita do Presidente de Mo&#231;ambique<br>Diplomacy - Visit of President of Mozambique
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Presidente de Moçambique
Diplomacy - Visit of President of Mozambique

Fernando Baião

Toàn văn không sẵn có

7
Diplomacia - Visita do Presidente de Mo&#231;ambique<br>Diplomacy - Visit of President of Mozambique
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Presidente de Moçambique
Diplomacy - Visit of President of Mozambique

Lusa

Toàn văn không sẵn có

8
Diplomacia - Visita oficial do Presidente do Zaire, Mobutu Sese Seko<br>Diplomacy - Official visit of President of Zaire, Mobutu Sese Seko
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita oficial do Presidente do Zaire, Mobutu Sese Seko
Diplomacy - Official visit of President of Zaire, Mobutu Sese Seko

Guilherme Venâncio

Toàn văn không sẵn có

9
Diplomacia - Rei Balduino da B&#233;lgica visita a Universidade de Coimbra<br>Diplomacy - Belgium King Baudouin
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Rei Balduino da Bélgica visita a Universidade de Coimbra
Diplomacy - Belgium King Baudouin

Lusa

Toàn văn không sẵn có

10
Diplomacia - Visita do Presidente da Rep&#250;blica Popular da China<br>Diplomacy - Visit of President of the Republic of China
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Presidente da República Popular da China
Diplomacy - Visit of President of the Republic of China

Guilherme Venâncio

Toàn văn không sẵn có

11
Diplomacia - Rei Balduino da B&#233;lgica visita a Universidade de Coimbra<br>Diplomacy - Belgium King Baudouin
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Rei Balduino da Bélgica visita a Universidade de Coimbra
Diplomacy - Belgium King Baudouin

Lusa

Toàn văn không sẵn có

12
Diplomacia - Visita do Rei da B&#233;lgica<br>Diplomacy - Visit of the King of Belgium
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Rei da Bélgica
Diplomacy - Visit of the King of Belgium

Guilherme Venâncio

Toàn văn không sẵn có

13
Diplomacia - Rei Balduino da B&#233;lgica visita a Universidade de Coimbra<br>Diplomacy - Belgium King Baudouin
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Rei Balduino da Bélgica visita a Universidade de Coimbra
Diplomacy - Belgium King Baudouin

Lusa

Toàn văn không sẵn có

14
Diplomacia - Rainha Fab&#237;ola da B&#233;lgica visita a Universidade de Coimbra<br>Diplomacy - Belgium Queen Fabiola at Coimbra University
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Rainha Fabíola da Bélgica visita a Universidade de Coimbra
Diplomacy - Belgium Queen Fabiola at Coimbra University

Lusa

Toàn văn không sẵn có

15
Diplomacia - Margarida II da Dinamarca visita Portugal<br>Diplomacy - Queen Margrethe II of Denmark
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Margarida II da Dinamarca visita Portugal
Diplomacy - Queen Margrethe II of Denmark

Alfredo Cunha

Toàn văn không sẵn có

16
Diplomacia - Rei Balduino da B&#233;lgica visita a Universidade de Coimbra<br>Diplomacy - Belgium King Baudouin
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Rei Balduino da Bélgica visita a Universidade de Coimbra
Diplomacy - Belgium King Baudouin

Lusa

Toàn văn không sẵn có

17
Diplomacia - Visita oficial da Rainha Margarida II da Dinamarca<br>Diplomacy - Official Visit of Queen Margrethe II of Denmark
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita oficial da Rainha Margarida II da Dinamarca
Diplomacy - Official Visit of Queen Margrethe II of Denmark

Guilherme Venâncio

Toàn văn không sẵn có

18
Diplomacia - Rainha Margarida II da Dinamarca recebe o Corpo Diplom&#225;tico<br>Diplomacy - Queen Margrethe II of Denmark receives the diplomatic corps
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Rainha Margarida II da Dinamarca recebe o Corpo Diplomático
Diplomacy - Queen Margrethe II of Denmark receives the diplomatic corps

Alfredo Cunha

Toàn văn không sẵn có

19
Diplomacia - Rainha Margarida II da Dinamarca recebe M&#225;rio Soares em Queluz<br>Diplomacy - Queen Margrethe II of Denmark meets M&#225;rio Soares
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Rainha Margarida II da Dinamarca recebe Mário Soares em Queluz
Diplomacy - Queen Margrethe II of Denmark meets Mário Soares

Alfredo Cunha

Toàn văn không sẵn có

20
Diplomacia - Visita de Ronald Reagan<br>Diplomacy - Visit of Ronald Reagan
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita de Ronald Reagan
Diplomacy - Visit of Ronald Reagan

Acácio Franco

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 117  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1983  (4)
 2. 1983đến1984  (15)
 3. 1985đến1986  (20)
 4. 1987đến1990  (30)
 5. Sau 1990  (48)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Manuel Moura
 2. Lusa
 3. Guilherme Venâncio
 4. José Ribeiro
 5. Alberto Frias

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...