skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 701  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Studies in Ethnicity and Nationalism xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
British Socialists and Irish Republicans
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

British Socialists and Irish Republicans

O'Kelly, Cronain

Studies in Ethnicity and Nationalism, 03/2001, Vol.1(1), pp.17-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14738481 ; E-ISSN: 17549469 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1754-9469.2001.tb00004.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Journals and Bulletins
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journals and Bulletins

Studies in Ethnicity and Nationalism, 03/2001, Vol.1(1), pp.39-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14738481 ; E-ISSN: 17549469 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1754-9469.2001.tb00008.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Decommissioning as an issue in the Irish Civil War
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decommissioning as an issue in the Irish Civil War

Kissane, Bill

Studies in Ethnicity and Nationalism, 03/2001, Vol.1(1), pp.8-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14738481 ; E-ISSN: 17549469 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1754-9469.2001.tb00003.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Courses
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Courses

Studies in Ethnicity and Nationalism, 03/2001, Vol.1(1), pp.43-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14738481 ; E-ISSN: 17549469 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1754-9469.2001.tb00009.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
ASEN Membership
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ASEN Membership

Studies in Ethnicity and Nationalism, 03/2001, Vol.1(1), pp.66-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14738481 ; E-ISSN: 17549469 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1754-9469.2001.tb00011.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Erratum
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erratum

Studies in Ethnicity and Nationalism, 03/2001, Vol.1(1), pp.77-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14738481 ; E-ISSN: 17549469 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1754-9469.2001.tb00012.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Editorial
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Mirza, Mansoor ; Muro-Ruiz, Diego

Studies in Ethnicity and Nationalism, 03/2001, Vol.1(1), pp.2-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14738481 ; E-ISSN: 17549469 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1754-9469.2001.tb00001.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Calendar of Events
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calendar of Events

Studies in Ethnicity and Nationalism, 03/2001, Vol.1(1), pp.32-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14738481 ; E-ISSN: 17549469 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1754-9469.2001.tb00006.x

Toàn văn không sẵn có

9
Recent Publications
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent Publications

Studies in Ethnicity and Nationalism, 03/2001, Vol.1(1), pp.35-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14738481 ; E-ISSN: 17549469 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1754-9469.2001.tb00007.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Associations, Research Networks and Internet Sources
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Associations, Research Networks and Internet Sources

Studies in Ethnicity and Nationalism, 03/2001, Vol.1(1), pp.58-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14738481 ; E-ISSN: 17549469 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1754-9469.2001.tb00010.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
National identity, ‘international eclecticism’ and comparative historiography
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National identity, ‘international eclecticism’ and comparative historiography

Tollebeek, Jo

Studies in Ethnicity and Nationalism, 03/2001, Vol.1(1), pp.3-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14738481 ; E-ISSN: 17549469 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1754-9469.2001.tb00002.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Book Reviews (Book review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews (Book review)

Studies in Ethnicity and Nationalism, 03/2001, Vol.1(1), pp.26-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14738481 ; E-ISSN: 17549469 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1754-9469.2001.tb00005.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
A Comparative Perspective on The Origins of Turkish Nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparative Perspective on The Origins of Turkish Nationalism

Jacoby, Tim

Studies in Ethnicity and Nationalism, 09/2001, Vol.1(2), pp.27-36 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1754-9469.2001.tb00136.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Gun Barrel Coercion: A Brief Exploration of Exchange Theory in the Anglo-Hibernian Case
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gun Barrel Coercion: A Brief Exploration of Exchange Theory in the Anglo-Hibernian Case

Githens-Mazer, Jonathan ; O'Duffy, Brendan

Studies in Ethnicity and Nationalism, 09/2001, Vol.1(2), pp.2-14 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1754-9469.2001.tb00134.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Calendar of Events
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calendar of Events

Studies in Ethnicity and Nationalism, 09/2001, Vol.1(2), pp.61-62 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1754-9469.2001.tb00140.x

Toàn văn không sẵn có

16
Eleventh Annual ASEN Conference: Territory and Nation LSE, 23 March 2001
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eleventh Annual ASEN Conference: Territory and Nation LSE, 23 March 2001

Kijima, Joji ; Bulut, Esra

Studies in Ethnicity and Nationalism, 09/2001, Vol.1(2), pp.58-60 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1754-9469.2001.tb00139.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Recent Publications
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent Publications

Studies in Ethnicity and Nationalism, 09/2001, Vol.1(2), pp.63-70 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1754-9469.2001.tb00141.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Post-communist extremism in Eastern Europe: The nature of the phenomenon
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-communist extremism in Eastern Europe: The nature of the phenomenon

Anastasakis, Othon

Studies in Ethnicity and Nationalism, 09/2001, Vol.1(2), pp.15-26 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1754-9469.2001.tb00135.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Analysing the Prospects of Forging an Overarching European Collective Identity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysing the Prospects of Forging an Overarching European Collective Identity

Yiangou, George

Studies in Ethnicity and Nationalism, 09/2001, Vol.1(2), pp.37-49 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1754-9469.2001.tb00137.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Associations, Research Networks and Internet Sources
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Associations, Research Networks and Internet Sources

Studies in Ethnicity and Nationalism, 09/2001, Vol.1(2), pp.91-98 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1754-9469.2001.tb00144.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 701  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (65)
 2. 2004đến2006  (60)
 3. 2007đến2009  (122)
 4. 2010đến2013  (223)
 5. Sau 2013  (231)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (579)
 2. Bình xét khoa học  (122)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (697)
 2. Italian  (1)
 3. Spanish  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Terlouw, Kees
 2. Ibrahim, Vivian
 3. Loizos, Peter
 4. Fuller, Harcourt
 5. Lee, Lois

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...