skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 364  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Peri, Giovanni xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Economic Value of Cultural Diversity: Evidence from US Cities

Ottaviano, Gianmarco ; Peri, Giovanni

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Economic Value of Cultural Diversity: Evidence from US Cities

Peri, Giovanni

NBER Working Paper Series, Nov 2004, p.10904

ISSN: 08982937 ; DOI: 10.3386/w10904

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cities and cultures

Ottaviano, Gianmarco I.P. ; Peri, Giovanni

Journal of Urban Economics, 2005, Vol.58(2), pp.304-337 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-1190 ; DOI: 10.1016/j.jue.2005.06.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking the Gains from Immigration: Theory and Evidence from the US

Ottaviano, Gianmarco ; Peri, Giovanni

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2005

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking the Gains from Immigration: Theory and Evidence from the U.S

Peri, Giovanni

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2005

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking the Gains from Immigration: Theory and Evidence from the U.S

Peri, Giovanni

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2005

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skills and Talent of Immigrants: A Comparison between the European Union and the United States

Peri, Giovanni

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skills and Talent of Immigrants: A Comparison between the European Union and the United States

Peri, Giovanni

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking the Gains from Immigration: Theory and Evidence from the US

Peri, Giovanni

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking the Gains from Immigration: Theory and Evidence from the U.S

Peri, Giovanni

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking the Gains from Immigration: Theory and Evidence from the U.S.

Ottaviano, Gianmarco ; Peri, Giovanni

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking the Gains from Immigration: Theory and Evidence from the U.S.

Peri, Giovanni

NBER Working Paper Series, Oct 2005, p.11672

ISSN: 08982937 ; DOI: 10.3386/w11672

Toàn văn không sẵn có

13
Rethinking the Gains from Immigration: Theory and Evidence from the U.S.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking the Gains from Immigration: Theory and Evidence from the U.S.

Ottaviano, Gianmarco I.P. ; Peri, Giovanni

SSRN Electronic Journal, 2006

E-ISSN: 1556-5068 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.896667

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking the Gains from Immigration: Theory and Evidence from the U.S

Ottaviano, Gianmarco I.P ; Peri, Giovanni

KTHC Nota di Lavoro 52.2006

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking the Effects of Immigration on Wages

Peri, Giovanni

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2006

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effects of Immigration on California's Labor Market

Peri, Giovanni

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2006

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking the Gains from Immigration: Theory and Evidence from the U.S

Peri, Giovanni

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2006

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking the Effects of Immigration on Wages

Peri, Giovanni

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2006

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effects of Immigration on California's Labor Market

Peri, Giovanni

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2006

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking the Gains from Immigration: Theory and Evidence from the U.S

Ottaviano, Gianmarco ; Peri, Giovanni

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2006

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 364  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (42)
 2. 2007đến2009  (99)
 3. 2010đến2012  (94)
 4. 2013đến2016  (90)
 5. Sau 2016  (37)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (245)
 2. Spanish  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Peri, Giovanni
 2. Peri, G
 3. Ottaviano, Gianmarco
 4. D'Amuri, Francesco
 5. Ortega, Francesc

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...