skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.646  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: G - Geography. Anthropology. Recreation. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The earth and its inhabitants 2 Africa, Volume 2 : North-West Africa
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The earth and its inhabitants 2 Africa, Volume 2 : North-West Africa

Reclus, Élisée

Toàn văn không sẵn có

2
Myths from Melanesia and Indonesia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Myths from Melanesia and Indonesia

Mackenzie, Donald A

Toàn văn không sẵn có

3
The taxi-dance hall A sociological study in commercialized recreation and city life
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The taxi-dance hall A sociological study in commercialized recreation and city life

Paul Goalby Cressey

E-ISBN 0226120511 ; E-ISBN 9780226120515 ; E-ISBN 9780226120546

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Topophilia A Study of Environmental Perceptions, Attitudes, and Values.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Topophilia A Study of Environmental Perceptions, Attitudes, and Values.

Yi-Fu Tuan

E-ISBN 0231073941 ; E-ISBN 023107395X ; E-ISBN 9780231073950 ; E-ISBN 9780231073943

Toàn văn sẵn có

5
The Evil Eye
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Evil Eye

Clarence Maloney

E-ISBN 023105825X ; E-ISBN 0231040067 ; E-ISBN 9780231040068

Toàn văn không sẵn có

6
Totems and Teachers Perspectives on the History of Anthropology.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Totems and Teachers Perspectives on the History of Anthropology.

Sydel Silverman

E-ISBN 0231050860 ; E-ISBN 0231050879 ; E-ISBN 9780231050869 ; E-ISBN 9780231050876

Toàn văn không sẵn có

7
The Evolution of the Prehistoric State
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Evolution of the Prehistoric State

Jonathan Haas

E-ISBN 023105338X ; E-ISBN 9780231053389

Toàn văn không sẵn có

8
The Myths of Human Evolution.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Myths of Human Evolution.

Niles Eldredge

E-ISBN 023105145X ; E-ISBN 0231051441 ; E-ISBN 9780231051453 ; E-ISBN 9780231051446

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Ages in Conflict A Cross-Cultural Perspective on Inequality Between Old and Young.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ages in Conflict A Cross-Cultural Perspective on Inequality Between Old and Young.

Nancy Foner

E-ISBN 0231056974 ; E-ISBN 0231056966 ; E-ISBN 9780231056960 ; E-ISBN 9780231056977

Toàn văn không sẵn có

10
Measuring Culture A Paradigm for the Analysis of Social Organization.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring Culture A Paradigm for the Analysis of Social Organization.

Jonathan L. Gross

E-ISBN 0231060327 ; E-ISBN 9780231060325

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The foul and the fragrant: odor and the French social imagination

Corbin, Alain

ISBN: 6-74311752

Toàn văn không sẵn có

12
Death, Sex, and Fertility Population Regulation in Preindustrial and Developing Societies.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Death, Sex, and Fertility Population Regulation in Preindustrial and Developing Societies.

Marvin Harris

E-ISBN 0231062702 ; E-ISBN 9780231062701

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Social Anthropology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Anthropology

Narayan, S

E-ISBN 8121202345 ; E-ISBN 8121252962 ; E-ISBN 9788121202343 ; E-ISBN 9788121252966

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applied Cross-Cultural Psychology

Brislin, Richard W.;; Brislin, Richard

ISBN: 9780803937864 ; E-ISBN: 9781483325392 ; DOI: 10.4135/9781483325392

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jookin': the rise of social dance formations in African-American culture

Hazzard-Donald, Katrina

ISBN: 8-77229562 ; ISBN: 978-0877229568

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Dance and the body politic in northern Greece
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dance and the body politic in northern Greece

Cowan, Jane K

E-ISBN 0691094497 ; E-ISBN 9780691028545 ; E-ISBN 9781400884377

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Can you name that team? a guide to professional baseball, football, soccer, hockey, and basketball teams and leagues.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can you name that team? a guide to professional baseball, football, soccer, hockey, and basketball teams and leagues.

Biesel, David B

E-ISBN 0810845520 ; E-ISBN 0810824582 ; E-ISBN 9780810845527

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 1990 CIA World Factbook

United States. Central Intelligence Agency

Toàn văn sẵn có

19
Contested Frontiers in Amazonia.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contested Frontiers in Amazonia.

Marianne Schmink

E-ISBN 0231076606 ; E-ISBN 9780231076609

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytic Mapping and Geographic Databases

G.DavidGarson ; RobertS.Biggs

ISBN: 9780803947528 ; E-ISBN: 9781412983334 ; DOI: 10.4135/9781412983334

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.646  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1985  (9)
 2. 1985đến1993  (22)
 3. 1994đến2001  (112)
 4. 2002đến2010  (642)
 5. Sau 2010  (857)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.643)
 2. German  (59)
 3. French  (6)
 4. Dutch  (3)
 5. Italian  (2)
 6. Chinese  (2)
 7. Russian  (1)
 8. Multiple languages  (1)
 9. jap  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. United States. Central Intelligence Agency
 2. Harris, Marvin
 3. Brislin, Richard W.
 4. Rojek, Chris
 5. Yamashita, Shinji

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...