skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.230  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Brill (IngentaConnect) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Source for the Historian ?

Haim, Sylvia G

Die Welt des Islams, 1953, Vol.2(4), pp.237-250 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-2539 ; E-ISSN: 1570-0607 ; DOI: 10.1163/157006053X00030

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Birth of Capitalism in China1)

Balazs, E

Journal of the Economic and Social History of the Orient, 1960, Vol.3(2), pp.196-216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4995 ; E-ISSN: 1568-5209 ; DOI: 10.1163/156852060X00052

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study of French Canadian Kinship1

Piddington, Ralph

International Journal of Comparative Sociology, March 1961, Vol.2(1), pp.3-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152 ; DOI: 10.1177/002071526100200102

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PRIESTS AND LEVITES IN DEUTERONOMY an examination of Dr. G. E. WRIGHT'S theory

Emerton, J.A

Vetus Testamentum, 1962, Vol.12(1), pp.129-138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-4935 ; E-ISSN: 1568-5330 ; DOI: 10.1163/156853362X00074

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Slaves and Slavegirls in the Cairo Geniza Records

Goitein, S.D

Arabica, 1962, Vol.9(1), pp.1-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0570-5398 ; E-ISSN: 1570-0585 ; DOI: 10.1163/157005862X00565

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Place of Religion in the Islamic and Roman Empires

Montgomery Watt, W

Numen, 1962, Vol.9(1), pp.110-127 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-5973 ; E-ISSN: 1568-5276 ; DOI: 10.1163/156852762X00099

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

Cytrynbaum, Solomon

International Journal of Comparative Sociology, 1962, Vol.3(1), pp.156-170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dilemma of Arab Nationalism

Farah, Caesar E

Die Welt des Islams, 1963, Vol.8(3), pp.140-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-2539 ; E-ISSN: 1570-0607 ; DOI: 10.1163/157006063X00336

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ein Amerikanisches Mandat Fur Die Turkei ?

Jaschke, Gotthard

Die Welt des Islams, 1963, Vol.8(4), pp.219-234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-2539

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notes and News

Dufty, N. F.;

International Journal of Comparative Sociology, March 1963, Vol.4(1), pp.74-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152 ; DOI: 10.1177/002071526300400108

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Last of the Matriarchs: a Study in the Inscriptions of Lycia

Pembroke, Simon

Journal of the Economic and Social History of the Orient, 1965, Vol.8(3), pp.217-247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4995 ; E-ISSN: 1568-5209 ; DOI: 10.1163/156852065X00093

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The American anti-slavery movement in the churches before the civil war

Zuck, Lowell H

Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte, 1965, Vol.17(4), pp.353-364 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0044-3441 ; E-ISSN: 1570-0739 ; DOI: 10.1163/157007365X00114

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study of its original meaning

De Rijk, L. M.

Vivarium, 1965, Vol.3(1), pp.24-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-7543

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Main Aspects of the Arab Migration To the Sudan 1

Yüsuf Fadl Hasan

Arabica, 1967, Vol.14(1), pp.14-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0570-5398 ; E-ISSN: 1570-0585 ; DOI: 10.1163/157005867X00164

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Socialization of Marginal Groups

Singham, A.W

International Journal of Comparative Sociology, September 1967, Vol.8(2), pp.182-198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152 ; DOI: 10.1177/002071526700800203

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

Marston, Wilfred G.

International Journal of Comparative Sociology, 1968, Vol.9(2), pp.154-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Patrician

Notestein, Robert B

International Journal of Comparative Sociology, June 1968, Vol.9(2), pp.106-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152 ; DOI: 10.1177/002071526800900203

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3. An Indian Dilemma

Schusky, Ernest L

International Journal of Comparative Sociology, 1970, Vol.11(1), pp.58-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152 ; E-ISSN: 1745-2554 ; DOI: 10.1163/156854270X00066

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1. The Caste Controversy in Comparative Perspective: India and the United States

Das, Man Singh ; Gene Acuff, F

International Journal of Comparative Sociology, March 1970, Vol.11(1), pp.48-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152 ; DOI: 10.1177/002071527001100104

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modernism and Related Attitudes: An International Comparison among University Students

Williamson, Robert C

International Journal of Comparative Sociology, June 1970, Vol.11(2), pp.130-145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152 ; DOI: 10.1177/002071527001100203

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.230  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.214)
 2. Toàn văn trực tuyến (326)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1972  (22)
 2. 1972đến1981  (38)
 3. 1982đến1991  (72)
 4. 1992đến2002  (294)
 5. Sau 2002  (804)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (1.214)
 2. Bình xét khoa học  (16)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.228)
 2. German  (34)
 3. Portuguese  (1)
 4. Dutch  (1)
 5. French  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Steenbrink, Karel
 2. Van Der Ven, J.A.
 3. Houtepen, Anton
 4. Wietzke, Joachim
 5. Powers, David S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...