skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 343.621  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

轻合金加工技术/#/輕合金加工技術

ISSN1007-7235

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

矿床地质/#/礦床地質

ISSN0258-7106

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

铀矿地质/#/鈾礦地質

ISSN1000-0658

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

黄金地质/#/黃金地質

ISSN1006-558X

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

冶金管理

ISSN1005-6726

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

金刚石与磨料磨具工程/#/金剛石與磨料磨具工程

ISSN1006-852X

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

II. Observations on snow and rain; their influence on vegetation, and their combination with oxygen

Hassenfratz, J.H.

The Philosophical Magazine, 01 April 1799, Vol.3(11), p.233-239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1941-5796 ; E-ISSN: 1941-580X ; DOI: 10.1080/14786449908676988

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LXXIII. Address of the General Secretaries of the British Association , R oderick I mpey M urchison , F.R.S., F.G.S., and Major E dward S abine . V.P.R.S. : read at the meeting at Glasgow, September 1840

The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, 01 January 1840, Vol.17(113), p.482-488 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1941-5966 ; E-ISSN: 1941-5974 ; DOI: 10.1080/14786444108650225

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Report of the commissioners appointed to inquire into the application of iron to railway structures (Product Review)

Journal of the Franklin Institute, 1850, Vol.49(6), pp.361-371

ISSN: 0016-0032 ; DOI: 10.1016/0016-0032(50)90098-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the condensation of gases at the surface of solid bodies

Jamin, Mm. J. ; Bertrand, A.

The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, 01 August 1853, Vol.6(37), p.156-159

ISSN: 1941-5982 ; E-ISSN: 1941-5990 ; DOI: 10.1080/14786445308647335

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LIX. On Grove's gas battery

Gaugain, M.J.-M.

The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, 01 June 1867, Vol.33(225), p.465-467

ISSN: 1941-5982 ; E-ISSN: 1941-5990 ; DOI: 10.1080/14786446708639817

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

XXIV. On some phenomena of induced electric sparks

Thompson, S.P.

Philosophical Magazine Series 5, 01 September 1876, Vol.2(10), p.191-198

ISSN: 1941-5982 ; E-ISSN: 1941-5990 ; DOI: 10.1080/14786447608639089

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

XVI. On the specific heats of cerium, lanthanum, and didymium

Hillebrand, W.F.

The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, 01 February 1877, Vol.3(16), p.109-119

ISSN: 1941-5982 ; E-ISSN: 1941-5990 ; DOI: 10.1080/14786447708639202

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

US219132

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

US229586

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

US376990

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

US377272

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

US385909

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

US387613

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 343.621  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (14.183)
 2. Toàn văn trực tuyến (329.579)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1961  (17)
 2. 1961đến1979  (49)
 3. 1980đến1992  (144)
 4. 1993đến2005  (16.194)
 5. Sau 2005  (327.178)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (282.018)
 2. French  (2.557)
 3. Spanish  (232)
 4. German  (157)
 5. Italian  (126)
 6. Japanese  (81)
 7. Portuguese  (78)
 8. Arabic  (10)
 9. Russian  (8)
 10. Turkish  (7)
 11. Hungarian  (2)
 12. Dutch  (2)
 13. Finnish  (2)
 14. Lithuanian  (1)
 15. Polish  (1)
 16. Korean  (1)
 17. Hebrew  (1)
 18. Vietnamese  (1)
 19. Hindi  (1)
 20. Danish  (1)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Li, C.
 2. Fong, D.
 3. Chuang, H.
 4. Ming, N.
 5. Yang, C.C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...