skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 11.944  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

Henderson, B.

Journal of Materials Science, 1966, Vol.1(1), pp.115-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00549727

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grain boundary “pest” in the intermetallic compound NiAl

Turner, P. ; Pascoe, R. ; Newey, C.

Journal of Materials Science, 1966, Vol.1(1), pp.113-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00549726

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitative size-factors for metallic solid solutions

King, H.

Journal of Materials Science, 1966, Vol.1(1), pp.79-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00549722

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A review of the use of electron beam machines for thermal milling

Brown, G. ; Nichols, K.

Journal of Materials Science, 1966, Vol.1(1), pp.96-111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00549724

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A systematic study of zone refining of single crystal indium antimonide.(Author abstract)

Murray, A. R. ; Baldrey, J. A. ; Mullin, J. B. ; Jones, O.

Journal of Materials Science, Feb, 1966, Vol.1(1), p.14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermoelectric properties of [Bi.sub.2]Te.sub.[3-Sb.sub.2]Te.sub.[3-Sb.sub.2]Se.sub.3 pseudo-ternary alloys in the temperature range 77 to 300deg K.(Author abstract)

Yim, W. M. ; Fitzke, E. V. ; Rosi, F. D.

Journal of Materials Science, Feb, 1966, Vol.1(1), p.52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of plastic bending on the electrical properties of indium antimonide; Part 1 An initial experimental survey.(Author abstract)

Bell, R. L. ; Latkowski, R. ; Willoughby, A. F. W.

Journal of Materials Science, Feb, 1966, Vol.1(1), p.66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Wanklyn, J. ; Smith, G. ; Mcmillan, P. ; Jenkins, A.

Journal of Materials Science, 1966, Vol.1(2), pp.215-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00550110

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bibliography on crystal growing

White, E.

Journal of Materials Science, 1966, Vol.1(2), pp.199-210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00550107

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The application of the glow discharge to material processing

Dugdale, R.

Journal of Materials Science, 1966, Vol.1(2), pp.160-169 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00550104

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The use of a scanning electron microscope to examine whisker growth on an iron-aluminium alloy.(Author abstract)

Gardner, G. A. ; Cahn, R. W.

Journal of Materials Science, May, 1966, Vol.1(2), p.211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
The work of fracture and its measurement in metals, ceramics and other materials
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The work of fracture and its measurement in metals, ceramics and other materials

Tattersall, H. G. ; Tappin, G.

Journal of Materials Science, 8/1966, Vol.1(3), pp.296-301 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF00550177

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A ceramic crucible for barium titanate melts

Miller, C.

Journal of Materials Science, 1966, Vol.1(3), pp.308-309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00550179

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-strain fatigue studies of a composite material

Baker, A. ; Mason, J. ; Cratchley, D.

Journal of Materials Science, 1966, Vol.1(3), pp.229-237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00550171

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Hurle, D. ; Colbeck, E.

Journal of Materials Science, 1966, Vol.1(3), pp.313-316 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00550183

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitative size-factors for gold-manganese solid solutions

Preston, R.

Journal of Materials Science, 1966, Vol.1(3), pp.309-310 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00550180

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of pure materials — Some general comments

Smales, A.

Journal of Materials Science, 1966, Vol.1(3), pp.302-307 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00550178

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defects in epitaxial films of semiconducting compounds with the sphalerite structure

Holt, D.

Journal of Materials Science, 1966, Vol.1(3), pp.280-295 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00550176

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The structure and properties of a lithium zinc silicate glass-ceramic

McMillan, P. ; Phillips, S. ; Partridge, G.

Journal of Materials Science, 1966, Vol.1(3), pp.269-279 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00550175

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The work of fracture and its measurement in metals, ceramics and other materials.(Author abstract)

Tattersall, H. G. ; Tappin, G.

Journal of Materials Science, August, 1966, Vol.1(3), p.296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 11.944  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (11.943)
 2. Toàn văn trực tuyến (5.312)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1976  (1.019)
 2. 1976đến1985  (1.922)
 3. 1986đến1995  (3.393)
 4. 1996đến2006  (1.246)
 5. Sau 2006  (4.364)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (11.919)
 2. Italian  (1)
 3. Chinese  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hirai, T.
 2. Hirai, Toshio
 3. Nicholas, M.
 4. Yajima, S.
 5. Beevers, C.J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...