skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 35  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa Chủ đề: Immigration xóa Năm xuất bản: Sau 2011 xóa Tác giả/ người sáng tác: Ram, Vidya xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

A country torn by the prospect of 'Brexit'

Ram, Vidya

Businessline, Jan 20, 2016

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asians step up campaign against UK’s ‘hostile’ immigration regime

Ram, Vidya

Businessline, Feb 6, 2018

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Will the Italian knight return?

Ram, Vidya

Businessline, Feb 6, 2018

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

UK’s Labour Party calls for fairer immigration system

Ram, Vidya

Businessline, Feb 22, 2018

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

UK’s Labour Party shifts gear on Brexit

Ram, Vidya

Businessline, Feb 27, 2018

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

London gears up for smaller, ‘quieter’ Modi visit

Ram, Vidya

Businessline, Mar 30, 2018

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

UK must loosen its grip on Commonwealth

Ram, Vidya

Businessline, Apr 14, 2018

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

London gears up for Modi visit

Ram, Vidya

Businessline, Apr 16, 2018

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pakistani-origin Sajid Javid is UK’s new Home Office Minister

Ram, Vidya

Businessline, May 1, 2018

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘Indians caught up in Windrush scandal’

Ram, Vidya

Businessline, May 3, 2018

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pressure builds on UK govt to act on highly-skilled migrants issue

Ram, Vidya

Businessline, May 12, 2018

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fresh concerns raised over Britain’s visa cap

Ram, Vidya

Businessline, May 17, 2018

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

As ‘skilled migrant crisis’ boils over, British MPs try to assess scale of problem

Ram, Vidya

Businessline, May 28, 2018

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fingers crossed, skilled workers protest UK’s immigration crackdown

Ram, Vidya

Businessline, Jun 6, 2018

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Winds of political uncertainty in Europe

Ram, Vidya

Businessline, Jun 9, 2018

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

British MPs accuse govt of ‘cruel’ tactics in treatment of highly-skilled workers

Ram, Vidya

Businessline, Jun 15, 2018

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

UK links Indian student visa issue to row over MoU on illegal migrants

Ram, Vidya

Businessline, Jun 20, 2018

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

UK defends use of anti-terror rule against highly-skilled migrants

Ram, Vidya

Businessline, Jun 29, 2018

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Need to review net migration target policies: British MPs

Ram, Vidya

Businessline, Jul 4, 2018

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

UK industry group asks Tory govt to reconsider its visa policy; calls for ‘new approach’ to access talent

Ram, Vidya

Businessline, Aug 11, 2018

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 35  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ram, Vidya

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...