skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 39.925  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Serum cystatin C levels are negatively correlated with post-stroke cognitive dysfunction

Guo, Dao-Xia ; Zhu, Zheng-Bao ; Zhong, Chong-Ke ; Bu, Xiao-Qing ; Chen, Li-Hua ; Xu, Tan ; Guo, Li-Bing ; Zhang, Jin-Tao ; Li, Dong ; Zhang, Jian-Hui ; Ju, Zhong ; Chen, Chung-Shiuan ; Chen, Jing ; Zhang, Yong-Hong ; He, Jiang

Neural regeneration research, May 2020, Vol.15(5), pp.922-928 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1673-5374 ; PMID: 31719258 Version:1 ; DOI: 10.4103/1673-5374.268928

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On-chip lithium niobate microresonators for photonics applications

Chen, Li-Kun ; Xiao, Yun-Feng

SCIENCE CHINA Physics, Mechanics & Astronomy, 2020, Vol.63(2), p.1(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-7348 ; DOI: 10.1007/s11433-019-9453-3

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The responses of cadmium phytotoxicity in rice and the microbial community in contaminated paddy soils for the application of different long-term N fertilizers

Wang, Meng ; Chen, Shibao ; Zheng, Han ; Li, Shanshan ; Chen, Li ; Wang, Duo

Chemosphere, January 2020, Vol.238, pp.124700 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-1298 ; PMID: 31524602 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2019.124700

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

l–Arginine and l–Lysine improve the physical stability of soybean oil–myosin emulsions by changing penetration and unfolding behaviors of interfacial myosin

Li, Linxian ; Chen, Li ; Ning, Cheng ; Bao, Pengqi ; Fang, Hongmei ; Zhou, Cunliu

Food Hydrocolloids, January 2020, Vol.98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-005X ; E-ISSN: 1873-7137 ; DOI: 10.1016/j.foodhyd.2019.105265

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of chitosan-supplemented diets on the growth performance, nonspecific immunity and health of loach fish (Misgurnus anguillicadatus)

Chen, Jing ; Chen, Li

Carbohydrate polymers, 01 December 2019, Vol.225, pp.115227 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-1344 ; PMID: 31521296 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.carbpol.2019.115227

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coupling mechanism and field distribution of reflective grating for 1×5 splitting

Gao, Chenhao ; Wang, Bo ; Wen, Kunhua ; Meng, Ziming ; Nie, Zhaogang ; Xing, Xiangjun ; Chen, Li ; Lei, Liang ; Zhou, Jinyun

Optics Communications, 01 December 2019, Vol.452, pp.395-399 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-4018 ; E-ISSN: 1873-0310 ; DOI: 10.1016/j.optcom.2019.07.076

Toàn văn sẵn có

7
A Simple MCU and RF-Based Wetness Detector
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Simple MCU and RF-Based Wetness Detector

Simik, Mohamed Y. E. ; Chi, Feng ; Wei, Chen Li ; Hassan, Abdullah A. A.

Sensing and Imaging, 12/2019, Vol.20(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1557-2064 ; E-ISSN: 1557-2072 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11220-019-0245-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The responses of a soil bacterial community under saline stress are associated with Cd availability in long-term wastewater-irrigated field soil

Wang, Meng ; Chen, Shibao ; Chen, Li ; Wang, Duo ; Zhao, Chunmei

Chemosphere, December 2019, Vol.236, pp.124372 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-1298 ; PMID: 31330431 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2019.124372

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimization of composite cryoprotectant for freeze-drying Bifidobacterium bifidum BB01 by response surface methodology

Chen, He ; Tian, Mengqi ; Chen, Li ; Cui, Xiuxiu ; Meng, Jiangpeng ; Shu, Guowei

Artificial cells, nanomedicine, and biotechnology, December 2019, Vol.47(1), pp.1559-1569 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2169-141X ; PMID: 31007080 Version:1 ; DOI: 10.1080/21691401.2019.1603157

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comprehensive comparison between non-bulking and bulking aerobic granular sludge in microbial communities

He, Qiulai ; Zhang, Jing ; Gao, Shuxian ; Chen, Li ; Lyu, Wanlin ; Zhang, Wei ; Song, Jianyang ; Hu, Xiaoling ; Chen, Rongfan ; Wang, Hongyu ; Yu, Jian

Bioresource technology, December 2019, Vol.294, pp.122151 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-2976 ; PMID: 31557652 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2019.122151

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concentration-dependent effects of 17β-estradiol and bisphenol A on lipid deposition, inflammation and antioxidant response in male zebrafish (Danio rerio)

Sun, Sheng-Xiang ; Zhang, Yun-Ni ; Lu, Dong-Liang ; Wang, Wei-Li ; Limbu, Samwel Mchele ; Chen, Li-Qiao ; Zhang, Mei-Ling ; Du, Zhen-Yu

Chemosphere, December 2019, Vol.237, pp.124422 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-1298 ; PMID: 31352104 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2019.124422

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The association between childhood physical disability or long-term health problems and depression among adolescents in China: Mediating effect of childhood maltreatment

Wang, Geng-Fu ; Han, A-Zhu ; Zhang, Guo-Bao ; Xu, Nuo ; Xie, Guo-Die ; Chen, Li-Ru ; Su, Pu-Yu

Asian journal of psychiatry, December 2019, Vol.46, pp.105-110 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1876-2026 ; PMID: 31654922 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.ajp.2019.10.010

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimation of health and economic benefits based on ozone exposure level with high spatial-temporal resolution by fusing satellite and station observations

Liang, Shuang ; Li, Xiaoli ; Teng, Yu ; Fu, Hongchen ; Chen, Li ; Mao, Jian ; Zhang, Hui ; Gao, Shuang ; Sun, Yanling ; Ma, Zhenxing ; Azzi, Merched

Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), December 2019, Vol.255(Pt 2), pp.113267 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-6424 ; PMID: 31574391 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2019.113267

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early Warning Models to Estimate the 30-Day Mortality Risk After Stent Placement for Patients with Malignant Biliary Obstruction

Zhou, Hai-Feng ; Lu, Jian ; Zhu, Hai-Dong ; Guo, Jin-He ; Huang, Ming ; Ji, Jian-Song ; Lv, Wei-Fu ; Li, Yu-Liang ; Xu, Hao ; Chen, Li ; Zhu, Guang-Yu ; Teng, Gao-Jun

Cardiovascular and interventional radiology, December 2019, Vol.42(12), pp.1751-1759 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-086X ; PMID: 31482338 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00270-019-02331-5

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improved approach for comprehensive profiling of gangliosides and sulfatides in rat brain tissues by using UHPLC-Q-TOF-MS

Meng, Xiong-Yu ; Yau, Lee-Fong ; Huang, Hao ; Chan, Wai-Him ; Luo, Pei ; Chen, Li ; Tong, Tian-Tian ; Mi, Jia-Ning ; Yang, Zifeng ; Jiang, Zhi-Hong ; Wang, Jing-Rong

Chemistry and physics of lipids, December 2019, Vol.225, pp.104813 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-2941 ; PMID: 31442411 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.chemphyslip.2019.104813

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Outcomes of patients with anemia and renal dysfunction in hospitalized heart failure with preserved ejection fraction (from the CN-HF registry)

Jin, Xuejuan ; Cao, Juan ; Zhou, Jun ; Wang, Yanyan ; Han, Xueting ; Song, Yu ; Fan, Yuyuan ; Chen, Zhenyue ; Xu, Dingli ; Yang, Xinchun ; Dong, Wei ; Li, Liwen ; Chen, Li ; Zhong, Qiaoqing ; Fu, Micheal ; Hu, Kai ; Zhou, Jingmin ; Ge, Junbo

International journal of cardiology. Heart & vasculature, December 2019, Vol.25, pp.100415 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2352-9067 ; PMID: 31508483 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.ijcha.2019.100415

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joint Parsing and Generation for Abstractive Summarization

Song, Kaiqiang ; Guo, Qipeng ; Qiu, Xipeng ; Xue, Xiangyang ; Chen, Li ; Yu, Dong ; Liu, Fei; Liu, Fei (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 23, 2019

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The dual-defective SnS monolayers: promising 2D photocatalysts for overall water splitting

Sainbileg, Batjargal ; Lai, Ying-Ren ; Chen, Li-Chyong ; Hayashi, Michitoshi

Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22 November 2019 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1463-9084 ; PMID: 31755485 Version:1 ; DOI: 10.1039/c9cp04649f

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nutritional Support and Physical Modalities for People with Osteoporosis: Current Opinion

Chen, Li-Ru ; Hou, Peng-Hsuan ; Chen, Kuo-Hu

Nutrients, 20 November 2019, Vol.11(12) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2072-6643 ; PMID: 31757101 Version:1 ; DOI: 10.3390/nu11122848

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrated Meta-omics Approaches To Understand the Microbiome of Spontaneous Fermentation of Traditional Chinese Pu-erh Tea

Zhao, Ming ; Su, Xiao Q ; Nian, Bo ; Chen, Li J ; Zhang, Dong L ; Duan, Shuang M ; Wang, Li Y ; Shi, Xing Y ; Jiang, Bin ; Jiang, Wei W ; Lv, Cai Y ; Wang, Dao P ; Shi, Yang ; Xiao, Ying ; Wu, Jian-Lin ; Pan, Ying H ; Ma, Yan

mSystems, 19 November 2019, Vol.4(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2379-5077 ; PMID: 31744906 Version:1 ; DOI: 10.1128/mSystems.00680-19

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 39.925  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (14.611)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1972  (37)
 2. 1972đến1984  (53)
 3. 1985đến1995  (240)
 4. 1996đến2007  (6.174)
 5. Sau 2007  (33.359)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Medicine  (20.160)
 2. Chemistry  (19.506)
 3. Physics  (5.369)
 4. Engineering  (2.763)
 5. Biology  (1.788)
 6. China  (980)
 7. Anatomy & Physiology  (821)
 8. Apoptosis  (549)
 9. Computer Science  (358)
 10. Mathematics  (357)
 11. Tumors  (256)
 12. Prognosis  (249)
 13. Inflammation  (240)
 14. Autophagy  (80)
 15. Depression  (57)
 16. Cadmium  (49)
 17. Locomotion  (16)
 18. Sgiv  (4)
 19. Grouper  (4)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. Chen Li  (11.772)
 2. Chen, Li  (7.566)
 3. Chen, L  (4.513)
 4. Li Chen  (760)
 5. Li, C  (656)
 6. Li, Chen  (591)
 7. Chen, Li-Ping  (583)
 8. Chen, Li-Min  (247)
 9. Zhang, Wei  (66)
 10. Chen, Li-Qiao  (57)
 11. Zhang, Yi  (48)
 12. Wang, Meng  (38)
 13. Du, Zhen-Yu  (36)
 14. Zhang, Mei-Ling  (18)
 15. Chen, Shibao  (9)
 16. Wang, Duo  (6)
 17. Wei, Jingguang  (4)
 18. Qin, Qiwei  (4)
 19. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (32.094)
 2. Chinese  (12.116)
 3. French  (1.175)
 4. German  (1.025)
 5. Japanese  (147)
 6. Spanish  (107)
 7. Korean  (91)
 8. Italian  (56)
 9. Portuguese  (20)
 10. Danish  (14)
 11. Norwegian  (11)
 12. Russian  (9)
 13. Polish  (9)
 14. Czech  (5)
 15. Hungarian  (4)
 16. Arabic  (3)
 17. Slovak  (2)
 18. Greek  (2)
 19. Finnish  (2)
 20. Dutch  (1)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chen Li
 2. Chen, Li
 3. Chen, L
 4. Li Chen
 5. Li, C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...