skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 120.426.169  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Inorganic structural chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inorganic structural chemistry

Müller Ulrich

Chichester, England ; Hoboken, NJ - (546 MUL 2007) - ISBN047001864X (hbk. : alk. paper);ISBN0470018658

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Chemical abstracts
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts

American Chemical Society

v.9 pt.3 p.2825-3961 1915

ISSN: 0009-2258

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu
4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure elucidation of microcrystals in the system Mn/Bi/Te and substitution variants thereof

Markus NENTWIG ; Oliver OECKLER ; Christopher BENNDORF ; Daniel GUENTHER ; Lucien EISENBURGER ; Tobias STOLLENWERK

DOI: 10.15151/ESRF-ES-92150081

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure determination of ternary rare-earth metal bismuthide tellurides and bismuthide selenides by microfocus diffraction

Christopher BENNDORF ; Oliver OECKLER ; Daniel GUENTHER ; Lucien EISENBURGER ; Tobias STOLLENWERK

DOI: 10.15151/ESRF-ES-130838861

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Superstructures and short-range ordering in YBaCo4O7+x microcrystals

Vladislav KOMAROV ; Nataliya PAULISH ; Margarita KAMENEVA ; Polina BUNEEVA ; Konstantin SOPOV ; Taisiya SUKHIKH

DOI: 10.15151/ESRF-ES-119499096

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surface area of hydrated cement calculated from SR nano-tomography

Frank BELLMANN ; Luca VALENTINI ; Juergen NEUBAUER ; Thomas SOWOIDNICH

DOI: 10.15151/ESRF-ES-95212808

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data for: Luminometric Label Array for Quantification of Metal Ions in Drinking Water - Comparison to Human Taste Panel

Pihlasalo, Sari; Laaksonen, Oskar; Harma, Harri; Sandell, Mari; Seppälä, Tanja; Ruponen, Tuuli; Pahikkala, Tapio; Lepistö, Leo; Movahedi, Parisa; Montoya Perez, Ileana

DOI: 10.17632/4RYD3NZDV5 ; Related DOI: 10.17632/4ryd3nzdv5.1

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data for: Luminometric Label Array for Quantification of Metal Ions in Drinking Water - Comparison to Human Taste Panel

Pihlasalo, Sari; Laaksonen, Oskar; Harma, Harri; Sandell, Mari; Seppälä, Tanja; Ruponen, Tuuli; Pahikkala, Tapio; Lepistö, Leo; Movahedi, Parisa; Montoya Perez, Ileana

DOI: 10.17632/4RYD3NZDV5.1 ; Related DOI: 10.17632/4ryd3nzdv5

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data for: 3329696

Nordquist, Annemarie

DOI: 10.17632/29XN62C7RT ; Related DOI: 10.17632/29xn62c7rt.1

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data for: Test Research Paper

Nordquist, Annemarie

DOI: 10.17632/4MDFV93H77.1 ; Related DOI: 10.2139/ssrn.3329696 ; Related DOI: 10.17632/4mdfv93h77

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data for: 3329696

Nordquist, Annemarie

DOI: 10.17632/29XN62C7RT.1 ; Related DOI: 10.17632/29xn62c7rt

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data for: Test Research Paper

Nordquist, Annemarie

DOI: 10.17632/4MDFV93H77 ; Related DOI: 10.2139/ssrn.3329696 ; Related DOI: 10.17632/4mdfv93h77.1

Toàn văn sẵn có

14
Strontium Contamination in the Environment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strontium Contamination in the Environment

Pathak, Pankaj ; Gupta, Dharmendra K.

Series ISSN: 1867-979X ; ISBN: 978-3-030-15313-7 ; E-ISBN: 978-3-030-15314-4 ; DOI: 10.1007/978-3-030-15314-4

Toàn văn không sẵn có

15
Studies of the Biogeochemistry of Typical Estuaries and Bays in China
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studies of the Biogeochemistry of Typical Estuaries and Bays in China

Shen, Zhiliang

Series ISSN: 2197-9596 ; ISBN: 978-3-662-58167-4 ; E-ISBN: 978-3-662-58169-8 ; DOI: 10.1007/978-3-662-58169-8

Toàn văn không sẵn có

16
Nanophotocatalysis and Environmental Applications: Detoxification and Disinfection
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanophotocatalysis and Environmental Applications: Detoxification and Disinfection

Inamuddin, Abdullah M. ; Asiri, Eric ; Lichtfouse, Eric

Series ISSN: 2213-7114 ; ISBN: 978-3-030-12618-6 ; E-ISBN: 978-3-030-12619-3 ; DOI: 10.1007/978-3-030-12619-3

Toàn văn không sẵn có

17
Polish River Basins and Lakes – Part II: Biological Status and Water Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polish River Basins and Lakes – Part II: Biological Status and Water Management

Korzeniewska, Ewa ; Harnisz, Monika

Series ISSN: 1867-979X ; ISBN: 978-3-030-12138-9 ; E-ISBN: 978-3-030-12139-6 ; DOI: 10.1007/978-3-030-12139-6

Toàn văn không sẵn có

18
E-waste Recycling and Management: Present Scenarios and Environmental Issues
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-waste Recycling and Management: Present Scenarios and Environmental Issues

Khan, Anish ;Inamuddin ;Asiri, Abdullah M.;; Khan, Anish ; Inamuddin, Abdullah M. ; Asiri, Abdullah M.

Series ISSN: 2213-7114 ; ISBN: 978-3-030-14183-7 ; E-ISBN: 978-3-030-14184-4 ; DOI: 10.1007/978-3-030-14184-4

Toàn văn không sẵn có

19
Behaviors of Trace Metals in Environment: The Pollution in Regional and Metropolis Areas
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Behaviors of Trace Metals in Environment: The Pollution in Regional and Metropolis Areas

Zhang, Hui

ISBN: 978-981-13-3611-9 ; E-ISBN: 978-981-13-3612-6 ; DOI: 10.1007/978-981-13-3612-6

Toàn văn không sẵn có

20
Design of Novel Biosensors for Optical Sensing and Their Applications in Environmental Analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design of Novel Biosensors for Optical Sensing and Their Applications in Environmental Analysis

Yin, Kun

Series ISSN: 2190-5053 ; ISBN: 978-981-13-6487-7 ; E-ISBN: 978-981-13-6488-4 ; DOI: 10.1007/978-981-13-6488-4

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 120.426.169  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2.361.754)
 2. Toàn văn trực tuyến (119.102.841)
 3. Trong mục lục thư viện (2.182)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (6.663.529)
 2. 1956đến1970  (4.447.033)
 3. 1971đến1985  (16.535.302)
 4. 1986đến2001  (26.082.591)
 5. Sau 2001  (64.944.803)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (90.730.324)
 2. German  (24.434.937)
 3. Chinese  (17.060.890)
 4. French  (14.673.813)
 5. Korean  (3.785.890)
 6. Japanese  (2.982.291)
 7. Spanish  (2.307.703)
 8. Russian  (1.808.896)
 9. Portuguese  (863.487)
 10. Italian  (797.041)
 11. Finnish  (376.971)
 12. Danish  (370.359)
 13. Norwegian  (301.790)
 14. Dutch  (299.501)
 15. Polish  (180.284)
 16. Czech  (107.423)
 17. Ukrainian  (96.269)
 18. Romanian  (89.134)
 19. Turkish  (72.202)
 20. Hungarian  (60.835)
 21. Greek  (52.369)
 22. Hebrew  (23.693)
 23. Arabic  (10.135)
 24. Icelandic  (3.635)
 25. Undetermined  (2.344)
 26. Vietnamese  (967)
 27. Lithuanian  (799)
 28. Persian  (363)
 29. Slovak  (325)
 30. Bokmål, Norwegian  (148)
 31. Serbo-Croatian  (138)
 32. Croatian  (127)
 33. Thai  (48)
 34. Tagalog  (11)
 35. Hindi  (8)
 36. Malay  (6)
 37. Armenian  (4)
 38. Macedonian  (2)
 39. Georgian  (2)
 40. Panjabi  (1)
 41. Burmese  (1)
 42. Maori  (1)
 43. Malayalam  (1)
 44. Basque  (1)
 45. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Liu, Y.
 2. Zhang, X.
 3. Zhang, Yu
 4. Zhang, Yan
 5. Wang, Yong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...