skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Nhan đề tạp chí: Sravnitelʹnaâ Politika xóa Tác giả/ người sáng tác: Статья Редакционная xóa Nhan đề tạp chí: Comparative Politics Russia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natalia Bazhanova: A Radiant Life

Artilce Editorial

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 September 2017, Vol.8(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MGIMO SCHOOL OF POLITICAL AFFAIRS CELEBRATES ITS 15TH ANNIVERSARY — INTERNATIONAL CONFERENCE “RUSSIA IN THE GLOBAL DYNAMICS: THE DISCOURSES OF POLITICAL SCIENCE AND EXPERT ANALYSIS”

Статья Редакционная

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.5(2(15-16)), pp.118-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERNATIONAL CONFERENCE “STATE, BUSINESS AND CIVIL SOCIETY IN A MODERNIZING RUSSIA: INSTITUTIONS, POLICIES, AND PRACTICES OF POLITICAL INTERACTION” (22–23 NOVEMBER 2013)

Статья Редакционная

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.5(2(15-16)), pp.120-144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3RD ANNIVERSARY OF COMPARATIVE POLITICS JOURNAL

Статья Редакционная

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.4(3(13)), pp.154-173 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE BRIDGES. ANALYTICS AND NEWS ABOUT TRADE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Статья Редакционная

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.5(3(17)), pp.186-190 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Статья Редакционная
  2. Редакционная С
  3. Array Редакционная
  4. Artilce Editorial

theo chủ đề:

  1. Political Science

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...