skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Pedrycz, Witold xóa Tác giả/ người sáng tác: Castillo, Oscar xóa Chủ đề: Fuzzy systems xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Evolutionary Design of Intelligent Systems in Modeling, Simulation and Control
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary Design of Intelligent Systems in Modeling, Simulation and Control

Kacprzyk, Janusz ;Castillo, Oscar ;Pedrycz, Witold;; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Castillo, Oscar (Editor) ; Pedrycz, Witold (Editor) ; Kacprzyk, Janusz (Editor)

Studies in Computational Intelligence

ISBN: 9783642045134 ; ISBN: 3642045138 ; E-ISBN: 9783642045141 ; E-ISBN: 3642045146 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04514-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Hybrid Intelligent Systems: Analysis and Design
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid Intelligent Systems: Analysis and Design

Castillo, Oscar ;Melin, Patricia ;Kacprzyk, Janusz ;Pedrycz, Witold;; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Castillo, Oscar (Editor) ; Melin, Patricia (Editor) ; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Pedrycz, Witold (Editor)

Studies in Fuzziness and Soft Computing

ISBN: 9783540374190 ; ISBN: 3540374191 ; E-ISBN: 9783540374213 ; E-ISBN: 3540374213 ; DOI: 10.1007/978-3-540-37421-3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Phân loại theo LCC 

  1. T - Technology .  (1)
  2. Q - Science.  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...