skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa Tác giả/ người sáng tác: Parsons, Kathryn xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Human Dimensions of Corpora Comparison: An Analysis of Kilgarriff's (2001) Approach
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Dimensions of Corpora Comparison: An Analysis of Kilgarriff's (2001) Approach

Parsons, Kathryn ; Mccormac, Agata ; Butavicius, Marcus; Defence Science And Technology Organisation Edinburgh (Australia) Command Control Communications And Intelligence Div (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...