skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: CAIRN (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Meeùs, Nicolas xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heinrich Schenker, le contenu de la musique et le langage

Meeùs, Nicolas

Musurgia, 2016, Vol.XXIII(1), pp.27-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1257-7537 ; E-ISSN: 2271-1856 ; ISBN: 9782747227025 ; ISBN: 2747227022 ; DOI: 10.3917/musur.161.0027

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les timbres solistes dans l’orchestre et leur impact sur l’évolution de l’orchestration dans les concertos de Beethoven

Rakochi, Vadim ; Meeùs, Nicolas

Musurgia, 2015, Vol.XXII(2), p.47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1257-7537 ; E-ISSN: 2271-1856 ; ISBN: 9782747225458 ; ISBN: 2747225453 ; DOI: 10.3917/musur.152.0047

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Éditorial

Meeùs, Nicolas

Musurgia, 2015, Vol.XXII(1), pp.3-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1257-7537 ; E-ISSN: 2271-1856 ; ISBN: 9782747224802 ; ISBN: 2747224805 ; DOI: 10.3917/musur.151.0003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Éditorial

Meeùs, Nicolas

Musurgia, 2015, Vol.XXII(3), pp.3-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1257-7537 ; E-ISSN: 2271-1856 ; ISBN: 9782747226325 ; ISBN: 2747226328 ; DOI: 10.3917/musur.153.0003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Éditorial

Meeùs, Nicolas

Musurgia, 2015, Vol.XXII(2), pp.3-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1257-7537 ; E-ISSN: 2271-1856 ; ISBN: 9782747225458 ; ISBN: 2747225453 ; DOI: 10.3917/musur.152.0003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Épistémologie d’une musicologie analytique

Meeùs, Nicolas

Musurgia, 2015, Vol.XXII(3), pp.97-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1257-7537 ; E-ISSN: 2271-1856 ; ISBN: 9782747226325 ; ISBN: 2747226328 ; DOI: 10.3917/musur.153.0097

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les véritables causes de l'état d'ignorance ..., Jean-François Boëly, 1806

Meeùs, Nicolas

Musurgia, 2014, Vol.XXI(1), pp.7-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1257-7537 ; E-ISSN: 2271-1856 ; ISBN: 9782747223300 ; ISBN: 2747223302 ; DOI: 10.3917/musur.141.0007

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Éditorial

Meeùs, Nicolas

Musurgia, 2014, Vol.XXI(4), p.3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1257-7537 ; E-ISSN: 2271-1856 ; ISBN: 9782747224475 ; ISBN: 2747224473 ; DOI: 10.3917/musur.144.0003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chailley, Schœnberg, Schenker

Meeùs, Nicolas

Musurgia, 2012, Vol.XIX(1), pp.81-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1257-7537 ; E-ISSN: 2271-1856 ; ISBN: 9782747220637 ; ISBN: 274722063X ; DOI: 10.3917/musur.121.0081

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Éditorial

Meeùs, Nicolas

Musurgia, 2012, Vol.XIX(4), pp.3-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1257-7537 ; E-ISSN: 2271-1856 ; ISBN: 9782747220972 ; ISBN: 2747220974 ; DOI: 10.3917/musur.124.0003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Éditorial

Meeùs, Nicolas

Musurgia, 2011, Vol.XVIII(4), pp.3-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1257-7537 ; E-ISSN: 2271-1856 ; ISBN: 9782747219990 ; ISBN: 2747219992 ; DOI: 10.3917/musur.114.0003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faut-il avoir peur de l'analyse schenkérienne ?

Meeùs, Nicolas

Musurgia, 2011, Vol.XVIII(1), pp.53-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1257-7537 ; E-ISSN: 2271-1856 ; ISBN: 9782747218979 ; ISBN: 274721897X ; DOI: 10.3917/musur.111.0053

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Éditorial

Meeùs, Nicolas

Musurgia, 2010, Vol.XVII(1), pp.3-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1257-7537 ; E-ISSN: 2271-1856 ; ISBN: 9782747217637 ; ISBN: 2747217639 ; DOI: 10.3917/musur.101.0003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Meeùs, Nicolas

Musurgia, 2010, Vol.XVII(4), pp.3-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1257-7537 ; E-ISSN: 2271-1856 ; ISBN: 9782747218696 ; ISBN: 2747218694 ; DOI: 10.3917/musur.104.0003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Éditorial

Meeùs, Nicolas

Musurgia, 2008, Vol.XV(4), pp.3-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1257-7537 ; E-ISSN: 2271-1856 ; ISBN: 9782747216050 ; ISBN: 2747216055 ; DOI: 10.3917/musur.084.0003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (1)
 2. 2010đến2010  (2)
 3. 2011đến2011  (2)
 4. 2012đến2014  (4)
 5. Sau 2014  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Meeùs, Nicolas
 2. Rakochi, Vadim

theo chủ đề:

 1. Music

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...