skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Mục từ tham khảo xóa Tác giả/ người sáng tác: Kurniawan, Panayiotis, Sri xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenges and Opportunities of Computer-Based Learning for Senior Citizens

Zaphiris ; Kurniawan, Panayiotis, Sri

Encyclopedia of Distance Learning

ISBN: 978-1-60566-199-5

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenges and Opportunities of Computer-Based Learning for Senior Citizens

Zaphiris ; Kurniawan, Panayiotis, Sri

Encyclopedia of Distance Learning

ISBN: 978-1-59140-554-2

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Chủ đề 

  1. Learning  (1)
  2. Design  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kurniawan, Panayiotis, Sri
  2. Zaphiris

theo chủ đề:

  1. Learning
  2. Design

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...