skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paginas finales

Cuadernos de Contabilidad, 2016, Vol.17(43)

ISSN: 01231472

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indicaciones para los colaboradores

Finales Finales;

Cuadernos de Contabilidad, 2016, Vol.17(44)

ISSN: 01231472

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

El papel de la auditoría forense en un caso de lavado de activos en Santiago de Cali

Grajales Quintero, Jhonny ; Hormechea - Jiménez, Karina Del Carmen ; Trujillo - Guapacha, Brandon Andrés

Cuadernos de Contabilidad, 2015, Vol.16(42), pp.713-731

ISSN: 0123-1472

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...