skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Cultural Intelligence: Living and Working Globally
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural Intelligence: Living and Working Globally

Thomas, David C ; Inkson, Kerr

Dawsonera

ISBN10: 1576756254 ; ISBN13: 9781576756256 ; E-ISBN10: 1576757994 ; E-ISBN13: 9781576757994

Toàn văn không sẵn có

2
Cultural intelligence living and working globally, second edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural intelligence living and working globally, second edition

Thomas, David C

iG Library Premium Collection (iG Publishing Pte. Ltd.)

E-ISBN 9781576756256 ; E-ISBN 9781576757994

Toàn văn không sẵn có

3
Cultural intelligence : living and working globally
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural intelligence : living and working globally

Thomas, David C ; Inkson, Kerr

Business E-books Online

Business Ebooks Online (Alexander Street Press)

ISBN: 9781576756256 ; ISBN: 1576756254

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...