skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 785.237  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Diplomacy: A Preliminary Assessment

Thosaphon Chieocharnpraphan

DOI: 10.14456/jssnu.2015.16

Toàn văn sẵn có

2
Thēwawong sān : nangsư̄ rūaprūam botkhwām wichākān khō̜ng Sathāban Kāntāng Prathēt Thēwawong Warōpakān.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thēwawong sān : nangsư̄ rūaprūam botkhwām wichākān khō̜ng Sathāban Kāntāng Prathēt Thēwawong Warōpakān.

Sathāban Kāntāngprathēt Thēwawong Warōpakān

ISBN13: 9789747709704 ; ISBN10: 9747709708

Toàn văn không sẵn có

3
30 pī khwāmsamphan thāng kānthūt Thai-Čhīn khwāmrūammư ̄rawāng kanlayānamit 2518-2548
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

30 pī khwāmsamphan thāng kānthūt Thai-Čhīn khwāmrūammư ̄rawāng kanlayānamit 2518-2548

ISBN10: 9747709244 ; ISBN13: 9789747709247

Toàn văn không sẵn có

4
The Promise of Democracy for the Americas:: U.S. Diplomacy and the Meaning(s) of World War II in El Salvador, 1941–1945
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Promise of Democracy for the Americas:: U.S. Diplomacy and the Meaning(s) of World War II in El Salvador, 1941–1945

Politics and Cultures of Liberation: Media, Memory, and Projections of Democracy, p.241

E-ISBN: 9789004292017

Toàn văn sẵn có

5
The Promise of Democracy for the Americas:: U.S. Diplomacy and the Meaning(s) of World War II in El Salvador, 1941–1945
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Promise of Democracy for the Americas:: U.S. Diplomacy and the Meaning(s) of World War II in El Salvador, 1941–1945

Politics and Cultures of Liberation: Media, Memory, and Projections of Democracy, p.241

E-ISBN: 9789004292017

Toàn văn sẵn có

6
The Nagorno-Karabakh deadlock: Insights from successful conflict settlements
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Nagorno-Karabakh deadlock: Insights from successful conflict settlements

Babayev, Azer ; Schoch, Bruno ; Spanger, Hans-Joachim

Series ISSN: 2662-3544 ; ISBN: 978-3-658-25198-7 ; E-ISBN: 978-3-658-25199-4 ; DOI: 10.1007/978-3-658-25199-4

Toàn văn không sẵn có

7
Security and Defence in Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Security and Defence in Europe

Ramírez, J. Martín ;Biziewski, Jerzy;; Ramírez, J. Martín ; Biziewski, Jerzy

Series ISSN: 1613-5113 ; ISBN: 978-3-030-12292-8 ; E-ISBN: 978-3-030-12293-5 ; DOI: 10.1007/978-3-030-12293-5

Toàn văn không sẵn có

8
New Development Assistance: Emerging Economies and the New Landscape of Development Assistance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Development Assistance: Emerging Economies and the New Landscape of Development Assistance

Jing, Yijia ; Mendez, Alvaro ; Zheng, Yu

Series ISSN: 2524-3586 ; ISBN: 978-981-13-7231-5 ; E-ISBN: 978-981-13-7232-2 ; DOI: 10.1007/978-981-13-7232-2

Toàn văn không sẵn có

9
Smart Technologies and Innovations in Design for Control of Technological Processes and Objects: Economy and Production: Proceeding of the International Science and Technology Conference "FarEastСon-2018" Volume 1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smart Technologies and Innovations in Design for Control of Technological Processes and Objects: Economy and Production: Proceeding of the International Science and Technology Conference "FarEastСon-2018" Volume 1

Solovev, Denis B.

Series ISSN: 2190-3018 ; ISBN: 978-3-030-15576-6 ; E-ISBN: 978-3-030-15577-3 ; DOI: 10.1007/978-3-030-15577-3

Toàn văn không sẵn có

10
Russia, EU and the Post-Soviet Democratic Failure
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia, EU and the Post-Soviet Democratic Failure

Lebanidze, Bidzina

Series ISSN: 2569-8672 ; ISBN: 978-3-658-26445-1 ; E-ISBN: 978-3-658-26446-8 ; DOI: 10.1007/978-3-658-26446-8

Toàn văn không sẵn có

11
Digital Transformation of the Economy: Challenges, Trends and New Opportunities
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Transformation of the Economy: Challenges, Trends and New Opportunities

Ashmarina, Svetlana ; Mesquita, Anabela ; Vochozka, Marek

Series ISSN: 2194-5357 ; ISBN: 978-3-030-11366-7 ; E-ISBN: 978-3-030-11367-4 ; DOI: 10.1007/978-3-030-11367-4

Toàn văn không sẵn có

12
Orchestrating Local Climate Policy in the European Union: Inter‐Municipal Coordination and the Covenant of Mayors in Germany and France
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Orchestrating Local Climate Policy in the European Union: Inter‐Municipal Coordination and the Covenant of Mayors in Germany and France

Bendlin, Lena

Series ISSN: 2626-2827 ; ISBN: 978-3-658-26505-2 ; E-ISBN: 978-3-658-26506-9 ; DOI: 10.1007/978-3-658-26506-9

Toàn văn không sẵn có

13
Political Hegemony and Social Complexity: Mechanisms of Power After Gramsci
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Hegemony and Social Complexity: Mechanisms of Power After Gramsci

Williams, Alex

ISBN: 978-3-030-19794-0 ; E-ISBN: 978-3-030-19795-7 ; DOI: 10.1007/978-3-030-19795-7

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Harry Myers Alty

Flower, Adrian ; Cawood, John

BMJ, 15 May 2019, Vol.365 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1756-1833 ; DOI: 10.1136/bmj.l2199

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A research framework to explore knowledge evolution and scholarly quantification of collaborative research

Uddin, Shahadat ; Choudhury, Nazim ; Hossain, Md

Scientometrics, 2019, Vol.119(2), pp.789-803 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0138-9130 ; E-ISSN: 1588-2861 ; DOI: 10.1007/s11192-019-03057-4

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paths to Conflagration: Fifty Years of Diplomacy and Warfare in Laos, Thailand, and Vietnam

Ngaosyvathn, Mayoury ; Ngaosyvathn, Pheuiphanh

E-ISBN: 9781501732546 ; DOI: 10.7591/9781501732546

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agents of Empire: Spanish Ambassadors in Sixteenth-Century Italy

Levin, Michael J.

E-ISBN: 9781501727634 ; DOI: 10.7591/9781501727634

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The American Century in Europe

Moore, R. Laurence ; Vaudagna, Maurizio

E-ISBN: 9781501728945 ; DOI: 10.7591/9781501728945

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

News from Germany: The Competition to Control World Communications, 1900–1945

Tworek, Heidi J. S.

E-ISBN: 9780674240728 ; DOI: 10.4159/9780674240728

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Tyranny of Metrics

Muller, Jerry Z.

E-ISBN: 9780691191263 ; DOI: 10.1515/9780691191263

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 785.237  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (41.809)
 2. 1956đến1970  (11.224)
 3. 1971đến1985  (24.856)
 4. 1986đến2001  (101.469)
 5. Sau 2001  (602.610)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (675.733)
 2. Undetermined  (2.739)
 3. Portuguese  (2.630)
 4. Spanish  (2.196)
 5. French  (2.060)
 6. German  (1.922)
 7. Korean  (740)
 8. Chinese  (690)
 9. Czech  (308)
 10. Italian  (262)
 11. Japanese  (229)
 12. Turkish  (209)
 13. Russian  (193)
 14. Romanian  (157)
 15. Polish  (138)
 16. Slovak  (69)
 17. Lithuanian  (63)
 18. Hungarian  (58)
 19. Dutch  (50)
 20. Norwegian  (48)
 21. Hebrew  (36)
 22. Bokmål, Norwegian  (34)
 23. Arabic  (23)
 24. Persian  (19)
 25. Ukrainian  (16)
 26. Serbo-Croatian  (13)
 27. Danish  (10)
 28. Greek  (8)
 29. Icelandic  (6)
 30. Finnish  (5)
 31. Albanian  (4)
 32. Malay  (3)
 33. Thai  (3)
 34. Vietnamese  (2)
 35. Yiddish  (2)
 36. Armenian  (1)
 37. Malayalam  (1)
 38. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Translated By Contentengine Llc
 2. Park, Han Woo
 3. Taylor, Robert
 4. Laderman, Scott
 5. Eichelberger, John

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...