skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Tác giả/ người sáng tác: Watts, Duncan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Political parties in britain.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political parties in britain.

Cole, Matt

E-ISBN 0748668705 ; E-ISBN 9780748668700

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Dictionary of American government and politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionary of American government and politics

Watts, Duncan

E-ISBN 9780748635016 ; E-ISBN 9780748635023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The european union.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The european union.

Watts,Duncan

E-ISBN 0748632972 ; E-ISBN 9780748632978 ; E-ISBN 9780748632985 ; E-ISBN 9780748632251

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
A glossary of UK government and politics.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A glossary of UK government and politics.

Watts, Duncan

E-ISBN 0748625542 ; E-ISBN 0748625550 ; E-ISBN 9780748625543 ; E-ISBN 9780748625550 ; E-ISBN 9780748631025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Pressure groups.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pressure groups.

Watts, Duncan

E-ISBN 0748624392 ; E-ISBN 9780748624393 ; E-ISBN 9780748630448

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Devolution in the united kingdom.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devolution in the united kingdom.

Deacon, Russell

E-ISBN 0748624163 ; E-ISBN 9780748624164 ; E-ISBN 9780748630356

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
British government and politics A comparative guide.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

British government and politics A comparative guide.

Watts, Duncan

E-ISBN 074862323X ; E-ISBN 9780748623235 ; E-ISBN 9780748626700

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Understanding US/UK government and politics a comparative guide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding US/UK government and politics a comparative guide

Duncan Watts

E-ISBN 0719067219 ; E-ISBN 9780719077159 ; E-ISBN 9781847790897

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2006  (1)
  2. 2006đến2006  (1)
  3. 2007đến2007  (2)
  4. 2008đến2010  (2)
  5. Sau 2010  (2)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...