skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 301  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prototype User Interface for Studying the Effect of Suggested Tags and Autocomplete on Tagging Behavior

Holstrom, Chris; American Society For Information Science And Technology ; Knowledge And Information Professionals Association

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

TypeShift: A User Interface for Visualizing the Typing Process

Adam Goodkind

DOI: 10.21985/N2M99M

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

UX design: How are apps made with you in mind?

Fischer, Felicia Alana; Vancouver Island University - Royal Roads University; Vancouver Island University - Royal Roads University

DOI: 10.25316/IR-1079

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM4 of RhizoChamber-Monitor: a robotic platform and software enabling characterization of root growth

Jie Wu ; Qian Wu ; Loïc Pagès ; Yeqing Yuan ; Xiaolei Zhang ; Mingwei Du ; Xiaoli Tian ; Zhaohu Li

DOI: 10.6084/m9.figshare.6461543.v1 ; Related DOI: 10.1186/s13007-018-0316-5 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6461543

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM4 of RhizoChamber-Monitor: a robotic platform and software enabling characterization of root growth

Jie Wu ; Qian Wu ; Loïc Pagès ; Yeqing Yuan ; Xiaolei Zhang ; Mingwei Du ; Xiaoli Tian ; Zhaohu Li

DOI: 10.6084/m9.figshare.6461543 ; Related DOI: 10.1186/s13007-018-0316-5

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expanding Volunteer Computing

David Anderson

DOI: 10.6084/m9.figshare.6174101

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expanding Volunteer Computing

David Anderson

DOI: 10.6084/m9.figshare.6174101.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6174101

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Group-128-poster (3).pptx

Chengjun Shao ; Aaron Aaron

DOI: 10.25909/5BD2875C2B644

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mosaic - A Cloud Platform for NGS High-Throughput Analysis

Samuel Westreich ; Michalis Hadjithomas

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7125257.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7125257

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mosaic - A Cloud Platform for NGS High-Throughput Analysis

Samuel Westreich ; Michalis Hadjithomas

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7125257

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Distributed Oceanographic Match-Up Service: A Key Component of the OceanWorks Data Analysis Platform. Presented at the Winter 2018 ESIP Meeting.

Shawn R. Smith ; Jocelyn Elya ; Mark A. Bourassa ; Thomas Huang ; Vardis Tsontos ; BENJAMIN HOLT ; Nga Quach ; Kevin Gill ; Frank Greguska ; Steven Worley ; Zaihua Ji

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.5783472

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Distributed Oceanographic Match-Up Service: A Key Component of the OceanWorks Data Analysis Platform. Presented at the Winter 2018 ESIP Meeting.

Shawn R. Smith ; Jocelyn Elya ; Mark A. Bourassa ; Thomas Huang ; Vardis Tsontos ; BENJAMIN HOLT ; Nga Quach ; Kevin Gill ; Frank Greguska ; Steven Worley ; Zaihua Ji

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.5783472.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5783472

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

SI2-SSI: Collaborative Research: A Robust High-throughput Ab initio Computation and Analysis Software Framework for Interface Materials Science

Yifei Mo ; Kesong Yang ; Shyue Ping Ong

DOI: 10.6084/m9.figshare.6174500

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

SI2-SSI: Collaborative Research: A Robust High-throughput Ab initio Computation and Analysis Software Framework for Interface Materials Science

Yifei Mo ; Kesong Yang ; Shyue Ping Ong

DOI: 10.6084/m9.figshare.6174500.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6174500

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of computational methods for the characterization of novel strongly correlated materials: from DFT to DMFT

Hyowon Park

DOI: 10.6084/m9.figshare.6174266.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6174266

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of computational methods for the characterization of novel strongly correlated materials: from DFT to DMFT

Hyowon Park

DOI: 10.6084/m9.figshare.6174266

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEEDS: Fully Integrating Data and Computational Workflows

Ann Christine Catlin

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.6827216

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEEDS: Fully Integrating Data and Computational Workflows

Ann Christine Catlin

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.6827216.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6827216

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

NSF_SI2_PI_Meeting2018.pdf

Ritu Arora

DOI: 10.6084/m9.figshare.6171572.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6171572

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

TAMU-HPRC-OnDemand-Portal.pdf

Ping Luo ; Donald F McMullen

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7170134.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7170134

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 301  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (299)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (3)
 2. 2011đến2011  (234)
 3. 2012đến2012  (2)
 4. 2013đến2014  (4)
 5. Sau 2014  (57)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Matthew I Kim
 2. Kevin B Johnson
 3. David Honys
 4. Patrik Hovanec
 5. Nikoleta Dupl'áková

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...