skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 299.658  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ONEIROS, a new miniature standalone device for recording sleep electrophysiology, physiology, temperatures and behavior in the lab and field

Massot, Bertrand ; Arthaud, Sébastien ; Barrillot, Baptiste ; Roux, Johanna ; Ungurean, Gianina ; Luppi, Pierre-Hervé ; Rattenborg, Niels C. ; Libourel, Paul-Antoine

Journal of Neuroscience Methods, 15 March 2019, Vol.316, pp.103-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-0270 ; DOI: 10.1016/j.jneumeth.2018.08.030

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

EFFIZIENTE BEREITSTELLUNG VON VORRICHTUNGEN

Brickell, Ernie ; Walker, Jesse

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kaffeemaschine und Kontrollverfahren einer Kaffeemaschine

De'Longhi, Guiseppe

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONFIGURING CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Wilson, Eric Lance ; Broughton, Lee S ; Wilson, Christopher

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Voice user interface

Carlos Vaquero Avilés-Casco ; David Martinez González ; Ryan Roberts

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANIMATION OF USER INTERFACE ELEMENTS

Sowden, Paul ; Henry, Eric

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DETAILS PANE OF A USER INTERFACE

Myhre, Kirk R ; Miller, John H ; Michon, Thomas B ; Kamath, Kristen

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VIEW MODE SWITCH OF GRAPHICAL USER INTERFACE

Peng, Yu ; Dong, Tianzhe ; He, Xiao ; Zhao, Yongsheng ; Wang, Heng ; Liu, Yelu ; Zhao, Zhiming ; Guo, Rui ; GAO, Ziguang

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic device and method for representing a user interface metaphor

Birnbaum, David M ; Jiang, Li ; Cruz-Hernandez, Juan Manuel ; Modarres, Ali ; Ramstein, Christophe ; Grant, Danny A

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE OF A MEDICAL DIAGNOSIS SYSTEM, AND COMPUTER PROGRAM THEREFOR

Radke, Oliver C

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MULTIMODAL USER INTERFACE FOR DESTINATION CALL REQUEST OF ELEVATOR SYSTEMS USING ROUTE AND CAR SELECTION METHODS

King, Chih-Hung Aaron

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD, SYSTEM AND USER INTERFACE FOR AUTOMATICALLY CREATING AN ATMOSPHERE, PARTICULARLY A LIGHTING ATMOSPHERE, BASED ON A KEYWORD INPUT

Van De Sluis, Richard ; Diederiks, Elmo Marcus Attila

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

EMBEDDED ANALYTICS FOR APPLICATIONS AND INTERFACES ACROSS MULTIPLE PLATFORMS

Richter, Kai ; Voutta, Emil ; Wipfler, Anja

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM AND METHOD FOR SECURED PASSWORD MANAGEMENT FOR INDUSTRIAL DEVICES

Sundaresh, Nagaraja ; Anugu, Ram Mohan ; Carney, Michael D ; Pusala, Rajinikanth ; Vallamkonda, Durgaprasad

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTROL OF A ROBOT SYSTEM

Haddadin, Sami

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR THREE-DIMENSIONAL VIEWING

Stepanov, Vadym

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method of and device for managing applications based on monitored use history and other applications characteristics

Ryu, Jong-Hyun ; Park, Yong-Gook ; Lee, Jang-Woo ; Lee, Jae-Young

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Playground equipment

Julskjær, Niels ; Müller, Karin ; Grønfeldt, Peter Christian Raaby ; Nguyen, Minh Thanh ; Ibsen, Hans Jørgen Meyer ; Laris, Michael Philip ; Stahl, Michael

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER EQUIPMENT, COOKING APPARATUS, AND COOKING SYSTEM

Sung, Han Jun ; Yoon, Boo Keun ; Park, Yong Jong ; Park, Jong Sung ; Seo, Eung Ryeol ; Han, Jeong Su

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COOKING APPARATUS AND COOKING SYSTEM

Sung, Han Jun ; Yoon, Boo Keun ; Park, Yong Jong ; Park, Jong Sung ; Seo, Eung Ryeol ; Han, Jeong Su

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 299.658  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (10.514)
 2. Toàn văn trực tuyến (296.177)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1980  (37)
 2. 1980đến1989  (1.170)
 3. 1990đến1999  (13.936)
 4. 2000đến2010  (122.302)
 5. Sau 2010  (162.178)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (152.957)
 2. German  (148.266)
 3. French  (33.358)
 4. Chinese  (30.493)
 5. Korean  (7.392)
 6. Japanese  (3.509)
 7. Spanish  (1.252)
 8. Russian  (822)
 9. Portuguese  (550)
 10. Danish  (135)
 11. Finnish  (79)
 12. Italian  (64)
 13. Hebrew  (49)
 14. Dutch  (45)
 15. Norwegian  (43)
 16. Polish  (28)
 17. Ukrainian  (22)
 18. Turkish  (19)
 19. Hungarian  (10)
 20. Greek  (10)
 21. Romanian  (9)
 22. Czech  (4)
 23. Arabic  (2)
 24. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Olsson, Jan Ove Kristian
 2. Paré, Guy
 3. Montesano, Luis
 4. Yap, Kevin Yi-Lwern
 5. Ali, Eskinder Eshetu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...