skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 178  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Số tài nguyên sẵn có: Trong mục lục thư viện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motion analysis from encoded video bitstream : Luận văn ThS. Máy tính: 604801

Nguyễn Minh Hòa; Do Van Nguyen; Tran Quoc Long

Hà Nội : Trường Đại học Công nghệ, 2018 - (006.7 NG-H 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Advances in gpu research and practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in gpu research and practice

Sarbazi-Azad Hamid

Cambridge, MA : Elsevier, 2017. - (005.275 ADV 2017) - ISBN9780128037386

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Guide to scientific computing in C++
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guide to scientific computing in C++

Pitt-Francis Joe

New York, NY : Springer Berlin Heidelberg, 2017. - (005.133 PIT 2017) - ISBN9783319731315

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Incremental software architecture : a method for saving failing IT implementations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incremental software architecture : a method for saving failing IT implementations

Bell Michael

Hoboken, New Jersey : Wiley, [2016] - (005 BEL 2016) - ISBN9781119117643 (hardback)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phát triển các phương pháp và kỹ thuật xử lý chữ Nôm/Hán - Nôm, triển khai nhúng trong các thiết bị di động : Đề tài NCKH. QGTĐ.12.20

Nguyễn Ngọc Bình; Nguyễn Đình Việt; Nguyễn Việt Hà; Nguyễn Phương Thái; Ngô Minh Thủy; Nguyễn Hoàng Anh; Trần Thị Hường; Nguyễn Tấn Cường; Lê Quang Minh; Phạm Văn Hưởng

Hà Nội : Trường Đại học Công nghệ , 2015 - (006.35 NG-B 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Web Development with jQuery
Web Development with jQuery
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web Development with jQuery

Indianapolis, Indiana : Wrox a Wiley brand, [2015]; 2015 - (005.2762 YOR 2015) - ISBN1-118-86607-X;ISBN1-118-86600-2;ISBN1-119-20943-9;ISBN1-118-86599-5

Truy cập trực tuyến

7
Asia Pacific business process management : third Asia Pacific Conference, AP-BPM 2015, Busan, South Korea, June 24-26, 2015, Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asia Pacific business process management : third Asia Pacific Conference, AP-BPM 2015, Busan, South Korea, June 24-26, 2015, Proceedings

Cham: Springer , 2015. - (004 ASI 2015) - ISBN9783319195087

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Object-oriented software engineering : using UML, patterns, and Java
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object-oriented software engineering : using UML, patterns, and Java

Bruegge Bernd; Dutoit Allen H

NY. : Pearson, 2014 - (005.13 BRU 2014) - ISBN9781292024011

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
9
Business intelligence and analytics : systems for decision support
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business intelligence and analytics : systems for decision support

DelenDursun; Turban Efraim; Sharda Ramesh

Boston : Pearson, 2014 - (658.4 BUS 2014) - ISBN9781292009209

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Mathematics : a discrete introduction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mathematics : a discrete introduction

Scheinerman Edward R.

Boston, MA : Brooks/Cole Cengage Learning, [2013] - (QA76.9.M35 S336 2013) - ISBN9780840049421;ISBN0840049420

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Algebraic curves in cryptography
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Algebraic curves in cryptography

Ling San; Wang Huaxiong; Xing Chaoping

Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group [2013] - (516.3 LIN 2013) - ISBN9781420079463 (hardback : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Data insights : new ways to visualize and make sense of data
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data insights : new ways to visualize and make sense of data

Whitney Hunter.

Amsterdam : Elsevier, Morgan Kaufman, [2013]; 2013 - (006.312 WHI 2013) - ISBN9780123877932;ISBN0123877938

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
The art of software testing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The art of software testing

Myers Glenford J.; Sandler Corey; Badgett Tom

Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2012. - (005.1 MYE 2012) - ISBN9781118031964 (cloth);ISBN1118031962 (cloth);ISBN9781118133132;ISBN1118133137;ISBN9781118133149;ISBN1118133145

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Beginning database design : from novice to professional
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beginning database design : from novice to professional

Churcher Clare.

New York, NY : Apress ; [2012] - (005.74 CHU 2012) - ISBN9781430242093 (pbk)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Lectures in Game Theory for Computer Scientists
Lectures in Game Theory for Computer Scientists
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lectures in Game Theory for Computer Scientists

Cambridge : Cambridge University Press, 2011. - ISBN0-521-19866-6;ISBN1-107-21515-3;ISBN1-139-00975-3;ISBN9786613099037;ISBN1-139-01027-1;ISBN1-139-00701-7;ISBN0-511-97346-2;ISBN1-139-00922-2;ISBN1-283-09903-9;ISBN1-139-00812-9

Truy cập trực tuyến

16
CUDA application design and development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

CUDA application design and development

Farber Rob.

Waltham, MA : Morgan Kaufmann, c2011. - (005.3 FAR 2011) - ISBN9780123884268 (pbk.);ISBN0123884268 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Cryptography and network security : principles and practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cryptography and network security : principles and practice

Stallings William.

Boston : Prentice Hall, c2011. - (005.8 STA 2011) - ISBN9780136097044;ISBN0136097049

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Wikibrands : reinventing your company in a customer-driven marketplace
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wikibrands : reinventing your company in a customer-driven marketplace

Moffitt Sean; Dover Mike

New York: Mc Graw Hill , 2011 - (658.8 MOF 2011) - ISBN9780071749275

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Intelligent systems / Rc edited by Bogdan M. Wilamowski, J. David Irwin.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent systems / Rc edited by Bogdan M. Wilamowski, J. David Irwin.

Wilamowski Bogdan M; Irwin J. David

Boca Raton, FL : CRC Press, c2011. - ISBN9781439802830

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Optimization based data mining : theory and applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimization based data mining : theory and applications

Shi Yong

London ; New York : Springer, ©2011. - ISBN9780857295040‰q(electronic bk.);ISBN0857295047‰q(electronic bk.)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 178  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (41)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (15)
 2. 1991đến1996  (37)
 3. 1997đến2002  (64)
 4. 2003đến2009  (42)
 5. Sau 2009  (27)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (169)
 2. Luận án, luận văn  (6)
 3. Tạp chí  (3)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (171)
 2. Vietnamese  (7)
 3. German  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...