skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 91  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản Object Oriented Programming xóa Tất cả các phiên bản ABI/INFORM Global xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design patterns for managing product life cycle information

Främling, Kary ; Ala-Risku, Timo ; Kärkkäinen, Mikko ; Holmström, Jan

Communications of the ACM, 01 June 2007, Vol.50(6), pp.75-79 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1247001.1247009

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scale-free geometry in OO programs

Potanin, Alex ; Noble, James ; Frean, Marcus ; Biddle, Robert

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, May 2005, Vol.48(5), pp.99-103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; DOI: 10.1145/1060710.1060716

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Like it or not, web services are distributed objects

Birman, Kenneth

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Dec 2004, Vol.47(12), p.60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; DOI: 10.1145/1035134.1035157

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design, retrieval, and assembly in component-based software development

Vitharana, Padmal ; Zahedi, Fatemah ; Jain, Hemant

Communications of the ACM, 01 November 2003, Vol.46(11), pp.97-102 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/948383.948387

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risks and challenges of component-based software development

Vitharana, Padmal

Communications of the ACM, 01 August 2003, Vol.46(8), pp.67-72 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/859670.859671

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A framework for using OO mapping methods to rapidly configure ERP systems

Arinze, Bay ; Anandarajan, Murugan

Communications of the ACM, 01 February 2003, Vol.46(2), pp.61-65 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/606272.606274

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inserting ilities by controlling communications

Filman, Robert ; Barrett, Stuart ; Lee, Diana ; Linden, Ted

Communications of the ACM, 01 January 2002, Vol.45(1), pp.116-122 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/502269.502274

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analyzing the role of aspects in software design

Díaz Pace, J ; Campo, Marcelo

Communications of the ACM, 01 October 2001, Vol.44(10), pp.66-73 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/383845.383859

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discussing aspects of AOP

Elrad, Tzilla ; Aksit, Mehmet ; Kiczales, Gregor ; Lieberherr, Karl ; Ossher, Harold

Communications of the ACM, 01 October 2001, Vol.44(10), pp.33-38 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/383845.383854

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aspect-oriented programming: Introduction

Elrad, Tzilla ; Filman, Robert ; Bader, Atef

Communications of the ACM, 01 October 2001, Vol.44(10), pp.29-32 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/383845.383853

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enterprise computing environments and cost assessment

Bhattacharjee, Sudip ; Ramesh, R

Communications of the ACM, 01 October 2000, Vol.43(10), pp.74-82 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/352183.352208

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lessons learned through six years of component-based development

Sparling, Michael

Communications of the ACM, 01 October 2000, Vol.43(10), pp.47-53 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/352183.352202

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Component-based enterprise frameworks

Larsen, Grant

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Oct 2000, Vol.43(10), pp.24-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling components and frameworks with UML

Kobryn, Cris

Communications of the ACM, 01 October 2000, Vol.43(10), pp.31-38 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/352183.352199

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Component-based frameworks for e-commerce

Fingar, Peter

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Oct 2000, Vol.43(10), pp.61-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Putting OO distributed programming to work

Felber, Pascal ; Guerraoui, Rachid ; Fayad, Mohamed

Communications of the ACM, 01 November 1999, Vol.42(11), pp.97-101 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/319382.319401

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Framework integration problems, causes, solutions

Mattsson, Michael ; Bosch, Jan ; Fayad, Mohamed

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Oct 1999, Vol.42(10), pp.80-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UMLoquent expression of AWACS software design

Bell, Alex ; Schmidt, Ryan

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Oct 1999, Vol.42(10), pp.55-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UML 2001: A Standardization odyssey

Kobryn, Cris

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Oct 1999, Vol.42(10), pp.29-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling Web application architectures with UML

Conallen, Jim

Communications of the ACM, 01 October 1999, Vol.42(10), pp.63-70 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/317665.317677

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 91  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (11)
 2. 1992đến1994  (20)
 3. 1995đến1997  (24)
 4. 1998đến2001  (29)
 5. Sau 2001  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Schmidt, Douglas
 2. Fayad, Mohamed
 3. Elrad, Tzilla
 4. Tsichritzis, Dennis
 5. Kobryn, Cris

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...