skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 41  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Chủ đề: Commonwealth of Nations xóa Năm xuất bản: 1988đến2004 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commonwealth update

Ingram, Derek

The Round Table, 01 October 2004, Vol.93(377), pp.645-670 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-8533 ; E-ISSN: 1474-029X ; DOI: 10.1080/0035853042000300142

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commonwealth update

Ingram, Derek

The Round Table, 01 July 2004, Vol.93(375), pp.311-342 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-8533 ; E-ISSN: 1474-029X ; DOI: 10.1080/0035853042000249933

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impacts of ski-development on ptarmigan ( Lagopus mutus) at Cairn Gorm, Scotland

Watson, Adam ; Moss, Robert

Biological Conservation, 2004, Vol.116(2), pp.267-275 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3207 ; DOI: 10.1016/S0006-3207(03)00197-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Top-down and bottom-up processes in grassland and forested streams

Nyström, Per ; McIntosh, Angus ; Winterbourn, Michael

Oecologia, 2003, Vol.136(4), pp.596-608 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-8549 ; E-ISSN: 1432-1939 ; DOI: 10.1007/s00442-003-1297-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are impacts of an exotic predator on a stream food web influenced by disturbance history?

Nyström, Per ; McIntosh, Angus

Oecologia, 2003, Vol.136(2), pp.279-288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-8549 ; E-ISSN: 1432-1939 ; DOI: 10.1007/s00442-003-1250-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Escalated aggression in interpopulation brook trout dyads: evidence for behavioural divergence

Clarke L.

Canadian Journal of Zoology, May 2003, Vol.81(5), pp.911-915 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-4301

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Migration, Human
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration, Human

The Macmillan Encyclopedia

ISBN: 0333908139

Toàn văn sẵn có

8
Australia, Commonwealth Of
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australia, Commonwealth Of

The Macmillan Encyclopedia

ISBN: 0333908139

Toàn văn sẵn có

9
British Empire
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

British Empire

Propaganda and Mass Persuasion: A Historical Encyclopedia, 1500 to the Present

ISBN: 9781576074343

Toàn văn không sẵn có

10
Racism
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Racism

Dictionary of Race, Ethnicity & Culture

ISBN: 9780761969006

Toàn văn sẵn có

11
Decolonization Since 1945
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decolonization Since 1945

Reader's Guide to British History

ISBN: 9781579582425

Toàn văn sẵn có

12
Ray Lawler
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ray Lawler

Critical Surveys of Literature: Critical Survey of Drama

ISBN: 9781587651021

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CPA activities: the Canadian scene

Canadian Parliamentary Review, Winter, 2002, Vol.25(4), p.39-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0229-2548

Toàn văn sẵn có

14
Australia
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australia

Dictionary of British History

ISBN: 9780007128068

Toàn văn sẵn có

15
New Zealand
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Zealand

Greenwood Encyclopedia of International Relations

ISBN: 9780313307430

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Macmillan, Menzies, history and Empire

Waters, Christopher

Australian Historical Studies, v.33, no.119, Apr 2002: (93)-107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1031-461X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of livestock grazing pressure in and around the elephant corridors in Mudumalai Wildlife Sanctuary, south India

Shekhar Silori, Chandra ; Kumar Mishra, Bidyut

Biodiversity & Conservation, 2001, Vol.10(12), pp.2181-2195 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-3115 ; E-ISSN: 1572-9710 ; DOI: 10.1023/A:1013285910650

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A viable herd of genetically uniform cattle

Visscher, P. M. ; Smith, D. ; Hall, S. J. G. ; Williams, J. L.

Nature, Jan 18, 2001, Vol.409(6818), p.303(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic variation of microsatellite DNA in moose in Quebec.(Statistical Data Included)

Cronin, Matthew A. ; Patton, John C. ; Courtois, Rehaume ; Crete, Michel

Alces, Wntr, 2001, Vol.37(1), p.175(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0835-5851

Toàn văn không sẵn có

20
Migration
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration

The Companion to British History, Routledge

ISBN: 0415185831

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 41  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (3)
 2. 1991đến1995  (5)
 3. 1996đến1998  (7)
 4. 1999đến2002  (14)
 5. Sau 2002  (12)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nyström, Per
 2. Mcintosh, Angus R.
 3. Ingram, Derek
 4. Moss, Robert
 5. Rannala, B

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...