skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 215  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngoại thương

Bộ Thương mại. Trung tâm Thông tin thương mại

H., 1994-

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 07
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 07

Bùi, Thị Phương Liên; Nguyễn, Xuân Thiên, người hướng dẫn

V_L0_01204; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44183

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Luận văn ThS Kinh tế 60 31 07

Bùi Thị Phương Liên

ĐHKT; 2007

Truy cập trực tuyến

4
Xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Bùi, Thị Phương Liên

95 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12776

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 07

Bùi Thị Phương Liên; Nguyễn Xuân Thiên người hướng dẫn

H. : ĐHKT, 2007 - (382.6 BU-L 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình kinh tế ngoại thương

Bùi Xuân Lưu

H. : Giáo dục, 1997 - (382 BU-L 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
7
Giáo trình kinh tế ngoại thương
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình kinh tế ngoại thương

Bùi, Xuân Lưu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33476

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số vấn đề cơ bản về nghiệp vụ ngoại thương

Bùi Xuân Lưu chủ biên; Vũ Hữu Tửu

H. : Giáo dục, 1993 - (382 MOT 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Hoạt động thương mại điện tử của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong quá trình hội nhập
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động thương mại điện tử của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong quá trình hội nhập

Đào, Thị Thu Hiền

100 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14830

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động thương mại điện tử của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong quá trình hội nhập : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07

Đào Thị Thu Hiền; Ngô Xuân Bình người hướng dẫn

H. : ĐHKT, 2008 - (382.6 ĐA-H 2008)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động thương mại điện tử của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong quá trình hội nhập Luận văn ThS Kinh tế 60 31 07

Đào Thị Thu Hiền

ĐHKT; 2008

Truy cập trực tuyến

12
Hoạt động thương mại điện tử của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong quá trình hội nhập
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động thương mại điện tử của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong quá trình hội nhập

Đào, Thị Thu Hiền; Ngô, Xuân Bình

Đào, T. T. H. (2008). Hoạt động thương mại điện tử của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong quá trình hội nhập. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_01799; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44167

Truy cập trực tuyến

13
Quản lý hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên tại Trường Đại học Ngoại thương
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên tại Trường Đại học Ngoại thương

Đinh, Thị Hà; Nguyễn Thị Thu Hằng

Đinh, T. H. (2014). Quản lý hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên tại Trường Đại học Ngoại thương. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 05050001965; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49562

Truy cập trực tuyến

14
Biện pháp quản lý hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên tại Trường Đại học Ngoại thương
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biện pháp quản lý hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên tại Trường Đại học Ngoại thương

Đinh, Thị Hà

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10785

Truy cập trực tuyến

15
Biện pháp quản lý hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên tại Trường Đại học Ngoại thương
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biện pháp quản lý hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên tại Trường Đại học Ngoại thương

Đinh, Thị Hà

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11077

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình thanh toán quốc tế trong ngoại thương

Đinh Xuân Trình

H. : Giáo dục, 1993 - (382 ĐI-T 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinh tế thương nghiệp Việt Nam dưới triều Nguyễn

Đỗ Bang

Thuận Hóa; 1997 - (382 ĐO B 1997)

Truy cập trực tuyến

18
Phát triển thương mại ở thành phố Hồ Chí Mình trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển thương mại ở thành phố Hồ Chí Mình trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Đỗ, Đình Nghĩa; Đặng, Xuân Hoan

Đỗ, Đ. N. 92005). Phát triển thương mại ở thành phố Hồ Chí Mình trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12397

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển thương mại ở thành phố Hồ Chí Mình trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Đỗ Đình Nghĩa; Đặng Xuân Hoan Người hướng dẫn

H. : Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, 2005 - (382.09597 ĐO-N 2005)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn thực hành kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

Đỗ Hữu Vinh Biên soạn

H. : LĐXH, 2006 - (382 HUO 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 215  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (7)
 2. 1991đến1998  (25)
 3. 1999đến2004  (33)
 4. 2005đến2011  (72)
 5. Sau 2011  (87)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (126)
 2. English  (29)
 3. Undetermined  (18)
 4. Russian  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nguyễn Văn Tiến
 2. Hà, Văn Hội
 3. Nguyễn Tiến Hùng
 4. Hà Văn Hội
 5. Đinh, Thị Hà

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...