skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 72  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND DEVICE FOR INSTALLING SEAMED INDUSTRIAL FABRIC

Breuer, Hans-Peter ; Reiterer, Harald

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and Device for Installing Seamed Industrial Fabric

Breuer Hans Peter ; Reiterer Harald

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND DEVICE FOR INSTALLING SEAMED INDUSTRIAL FABRIC

Breuer, Hans-Peter ; Reiterer, Harald

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND DEVICE FOR INSTALLING SEAMED INDUSTRIAL FABRIC

Breuer, Hans-Peter ; Reiterer, Harald

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and device for installing seamed industrial fabric

Breuer Hans Peter ; Reiterer Harald

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A PROCESS FOR MAKING A NON-WOVEN WEB

Breuer, Hans-Peter ; Reiterer, Harald

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND DEVICE FOR INSTALLING SEAMED INDUSTRIAL FABRIC

Breuer, Hans-Peter ; Reiterer, Harald

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND DEVICE FOR INSTALLING SEAMED INDUSTRIAL FABRIC

Breuer, Hans-Peter ; Reiterer, Harald

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fabric for Non-Woven Web Forming Process and Method of Using Same

Breuer Hans Peter ; Reiterer Harald

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FABRIC FOR NON-WOVEN WEB FORMING PROCESS AND METHOD OF USING SAME

Breuer, Hans-Peter ; Reiterer, Harald

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fabric for non-woven web forming process and method of using same

Breuer Hans Peter ; Reiterer Harald

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and device for installing seamed industrial fabric

Breuer, Hans Peter ; Reiterer, Harald; Huyck Licensco, Inc (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

13
Zoom interaction design for pen-operated portable devices
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zoom interaction design for pen-operated portable devices

Büring, Thorsten ; Gerken, Jens ; Reiterer, Harald

International Journal of Human-Computer Studies, 8/2008, Vol.66(8), pp.605-627 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10715819 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhcs.2008.03.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Visualisierung auf Großbildschirmen: Herausforderung eines neuen Ausgabegeräts
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualisierung auf Großbildschirmen: Herausforderung eines neuen Ausgabegeräts

Deussen, Oliver ; Bülthoff, Heinrich ; Ertl, Thomas ; Keim, Daniel ; Lintermann, Bernd ; Reiterer, Harald ; Schilling, Andreas

Informatik-Spektrum, 12/2010, Vol.33(6), pp.551-558 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0170-6012 ; E-ISSN: 1432-122X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00287-010-0480-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Grand Challenge ,,Erhalt des digitalen Kulturerbes“
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grand Challenge ,,Erhalt des digitalen Kulturerbes“

Eibl, Maximilian ; Loebel, Jens-Martin ; Reiterer, Harald

Informatik-Spektrum, 8/2015, Vol.38(4), pp.269-276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0170-6012 ; E-ISSN: 1432-122X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00287-015-0898-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

/Grand Challenge ,,Erhalt des digitalen Kulturerbes".(Report)

Eibl, Maximilian ; Loebel, Jens-Martin ; Reiterer, Harald

Informatik-Spektrum, 2015, Vol.38(4), p.269(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0170-6012

Toàn văn sẵn có

17
Tactile feedback enhanced hand gesture interaction at large, high-resolution displays
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tactile feedback enhanced hand gesture interaction at large, high-resolution displays

Foehrenbach, Stephanie ; König, Werner A. ; Gerken, Jens ; Reiterer, Harald

Journal of Visual Languages & Computing, 10/2009, Vol.20(5), pp.341-351 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045926X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvlc.2009.07.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lessons learned from the design and evaluation of visual information-seeking systems

Gerken, Jens ; Heilig, Mathias ; Jetter, Hans-Christian ; Rexhausen, Sebastian ; Demarmels, Mischa ; König, Werner ; Reiterer, Harald

International Journal on Digital Libraries, 2009, Vol.10(2), pp.49-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1432-5012 ; E-ISSN: 1432-1300 ; DOI: 10.1007/s00799-009-0052-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

AffinityTable - A Hybrid Surface for Supporting Affinity Diagramming

Geyer, Florian ; Pfeil, Ulrike ; Budzinski, Jochen ; Höchtl, Anita ; Reiterer, Harald

Lecture Notes in Computer Science, 2011, Vol.LNCS-6948(Part III), pp.477-484 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-23765-2_33

Toàn văn sẵn có

20
AffinityTable - A Hybrid Surface for Supporting Affinity Diagramming
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

AffinityTable - A Hybrid Surface for Supporting Affinity Diagramming

Geyer, Florian ; Pfeil, Ulrike ; Budzinski, Jochen ; Höchtl, Anita ; Reiterer, Harald; Campos, Pedro (Editor) ; Graham, Nicholas (Editor) ; Jorge, Joaquim (Editor) ; Nunes, Nuno (Editor) ; Palanque, Philippe (Editor) ; Winckler, Marco (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, Human-Computer Interaction – INTERACT 2011: 13th IFIP TC 13 International Conference, Lisbon, Portugal, September 5-9, 2011, Proceedings, Part III, pp.477-484

ISBN: 9783642237645 ; ISBN: 3642237649 ; E-ISBN: 9783642237652 ; E-ISBN: 3642237657 ; DOI: 10.1007/978-3-642-23765-2_33

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 72  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (19)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (4)
 2. 2006đến2008  (7)
 3. 2009đến2011  (21)
 4. 2012đến2015  (20)
 5. Sau 2015  (20)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (60)
 2. German  (15)
 3. French  (12)
 4. Spanish  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Reiterer, Harald
 2. Reiterer, H.
 3. Jetter, Hans-Christian
 4. Gerken, Jens
 5. Wang, Yunlong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...