skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 385  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonlinear deformation and run-up of tsunami waves of positive polarity: numerical simulations and analytical predictions

Abdalazeez, Ahmed ; Didenkulova, Ira ; Dutykh, Denys; Dutykh, Denys (Editor)

THE FIRST EURASIAN CONFERENCE “RISK - 2019”, p.102

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An efficient numerical method for a long-term simulation of heat and mass transfer: the case of an insulated rammed earth wall

Abdykarim, Madina ; Berger, Julien ; Dutykh, Denys ; Agbossou, Amen

Arxiv ID: 1909.08416

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An efficient numerical method for a long-term simulation of heat and mass transfer: the case of an insulated rammed earth wall

Abdykarim, Madina ; Berger, Julien ; Dutykh, Denys ; Agbossou, Amen; Agbossou, Amen (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 17, 2019

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

An efficient numerical method for a long-term simulation of heat and mass transfer: the case of an insulated rammed earth wall

Abdykarim, Madina ; Berger, Julien ; Dutykh, Denys ; Agbossou, Amen; Dutykh, Denys (Editor)

Building Simulation

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Critical assessment of efficient numerical methods for a long-term simulation of heat and moisture transfer in porous materials

Abdykarim, Madina ; Berger, Julien ; Dutykh, Denys ; Soudani, Lucile ; Agbossou, Amen

International Journal of Thermal Sciences, November 2019, Vol.145, p.105982 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1290-0729 ; E-ISSN: 1778-4166 ; DOI: 10.1016/j.ijthermalsci.2019.105982

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Critical assessment of efficient numerical methods for a long-term simulation of heat and moisture transfer in porous materials

Abdykarim, Madina ; Berger, Julien ; Dutykh, Denys ; Soudani, Lucile ; Agbossou, Amen; Dutykh, Denys (Editor)

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Critical assessment of efficient numerical methods for a long-term simulation of heat and moisture transfer in porous materials

Abdykarim, Madina ; Berger, Julien ; Dutykh, Denys ; Soudani, Lucile ; Agbossou, Amen; Dutykh, Denys (Editor)

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulation of surface waves generated by an underwater landslide in a bounded reservoir

Beizel, Sonya ; Chubarov, Leonid ; Dutykh, Denys ; Khakimzyanov, Gayaz ; Shokina, Nina; Dutykh, Denys (Editor)

Russ. J. Num. Anal. Math. Modelling, 20 December 2012, Vol.27(6), pp.539-558 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1515/rnam-2012-0031

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An efficient method to estimate sorption isotherm curve coefficients

Berger, Julien ; Busser, Thomas ; Dutykh, Denys ; Mendes, Nathan; Mendes, Nathan (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 27, 2018

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the estimation of moisture permeability and advection coefficients of a wood fibre material using the optimal experiment design approach

Berger, Julien ; Busser, Thomas ; Dutykh, Denys ; Mendes, Nathan; Mendes, Nathan (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 9, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1016/j.expthermflusci.2017.07.026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An efficient method to estimate sorption isotherm curve coefficients

Berger, Julien ; Busser, Thomas ; Dutykh, Denys ; Mendes, Nathan

Arxiv ID: 1704.06565

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the estimation of moisture permeability and advection coefficients of a wood fibre material using the optimal experiment design approach

Berger, Julien ; Busser, Thomas ; Dutykh, Denys ; Mendes, Nathan; Dutykh, Denys (Editor)

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

An efficient method to estimate sorption isotherm curve coefficients

Berger, Julien ; Busser, Thomas ; Dutykh, Denys ; Mendes, Nathan; Dutykh, Denys (Editor)

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the estimation of sorption isotherm coefficients using the optimal experiment design approach

Berger, Julien ; Busser, Thomas ; Dutykh, Denys ; Mendes, Nathan

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis and improvement of the VTT mold growth model: application to bamboo fiberboard

Berger, Julien ; Dutykh, Denys; Dutykh, Denys (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 10, 2018

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of the reliability of building energy performance models for parameter estimation

Berger, Julien ; Dutykh, Denys; Dutykh, Denys (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 29, 2019

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of the reliability of building energy performance models for parameter estimation

Berger, Julien ; Dutykh, Denys

Arxiv ID: 1905.13012

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of the reliability of building energy performance models for parameter estimation

Berger, Julien ; Dutykh, Denys; Dutykh, Denys (Editor)

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the optimal experiment design for heat and moisture parameter estimation

Berger, Julien ; Dutykh, Denys ; Mendes, Nathan

Experimental Thermal and Fluid Science, February 2017, Vol.81, pp.109-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0894-1777 ; E-ISSN: 1879-2286 ; DOI: 10.1016/j.expthermflusci.2016.10.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the optimal experimental design for heat and moisture parameter estimation

Berger, Julien ; Dutykh, Denys ; Mendes, Nathan; Mendes, Nathan (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 12, 2016

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 385  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (109)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (17)
 2. 2008đến2009  (16)
 3. 2010đến2011  (26)
 4. 2012đến2014  (73)
 5. Sau 2014  (164)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (301)
 2. French  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dutykh, Denys
 2. Dutykh, D
 3. Mitsotakis, Dimitrios
 4. Berger, Julien
 5. Clamond, Didier

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...