skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 10.509.542  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FIBBIA DI COLLEGAMENTO PER CINTURE DI SICUREZZA, IN PARTICOLARE PER VEICOLI DA COMPETIZIONE

.

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SISTEMA E METODO DI ANALISI DI EFFLUENTI GASSOSI DI UN IMPIANTO UREA

.

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΑΝΕΜΩΝ
METAL WIND GENERATOR EXPLOITING HIGH-INTENSITY WINDS

,

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ΕΛΑΦΡΟΚΟΝΙΑΜΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ
LIGHTWEIGHT MORTAR FOR FLOORS AND WALLS

,

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCESSO E DISPOSITIVO PARA O FABRICO DE UM ARAME PROVIDO DE DENTES DE SERRA

-

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCESSO DE CABLAGEM EM POSICOES DE LIGACAO EM APARELHOS ELECTRICOS OU COMPONENTES DE UNIDADES CONSTRUTIVAS

-

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improved oscillator system and method

.

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LIGACAO ROSCADA PARA BARRAS ROSCADAS

-

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

EP0779542

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ZUSATZ-BRENNKAMMER EINER BRENNKRAFTMASCHINE
Supplementary combustion chamber of an internal combustion engine

?

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

HEAVY DUTY PNEUMATIC RADIAL TYRE

.

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SCROLL PUMP LUBRICATION

.

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FOLIAGE FERTILIZERS

.

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN ZUM BETRIEB EINES GLEICHSTROMMOTORS

?

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SORTING FRUIT AND VEGETABLES

.

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

EXPANDED POLYOLEFIN PARTICLES

.

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PERFORMING HYDRODYNAMIC FUNCTIONS ON TWO PHASE FLOW

.

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 10.509.542  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (567.943)
 2. 1960đến1974  (512.491)
 3. 1975đến1989  (1.425.107)
 4. 1990đến2005  (2.796.025)
 5. Sau 2005  (5.184.336)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (8.839.100)
 2. French  (1.985.910)
 3. German  (1.637.730)
 4. Chinese  (1.129.595)
 5. Korean  (364.917)
 6. Japanese  (287.468)
 7. Spanish  (233.686)
 8. Russian  (118.697)
 9. Portuguese  (118.084)
 10. Swedish  (58.406)
 11. Italian  (54.215)
 12. Danish  (54.001)
 13. Norwegian  (50.302)
 14. Finnish  (43.145)
 15. Dutch  (41.049)
 16. Polish  (16.968)
 17. Czech  (11.614)
 18. Hungarian  (8.132)
 19. Turkish  (5.965)
 20. Romanian  (5.617)
 21. Ukrainian  (4.109)
 22. Greek  (3.532)
 23. Hebrew  (3.251)
 24. Arabic  (1.593)
 25. Icelandic  (66)
 26. Serbo-Croatian  (12)
 27. Lithuanian  (11)
 28. Slovak  (2)
 29. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...