skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 1 - 20 của 4.502  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Wax Crystal Control · Nanocomposites · Stimuli-Responsive Polymers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wax Crystal Control · Nanocomposites · Stimuli-Responsive Polymers

A. Abe.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31090

Truy cập trực tuyến

2
Microscopy of Semiconducting Materials 2007
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microscopy of Semiconducting Materials 2007

A. G. Cullis, P. A. Midgley.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26123

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microscopy of Semiconducting Materials 2007

A G Cullis P A Midgley

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích định lượng : phân tích trọng lượng. Phần 1

A-Lếc-xê-ép V.N.

H. : Giáo dục, 1960 - (543 ALE(1) 1960)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích định lượng. Phần 3, Phân tích trọng lượng

A-lếc-xi-ép V.N.

H. : Giáo dục, 1960 - (543 ALE(3) 1960)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functionalized Nanoscale Materials Devices and Systems

A Vaseashta I N Mihailescu

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

7
Functionalized Nanoscale Materials, Devices and Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functionalized Nanoscale Materials, Devices and Systems

A. Vaseashta, I. N. Mihailescu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25347

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá vô cơ. Phần 1

Acmetop N. X.; Nguyễn Đình Soa; Lê Chí Kiên

H. : ĐH và THCN , 1976 - (546 ACM(1) 1976)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá vô cơ. Phần 2

Acmetop N.X.

H. : ĐH & THCN, 1976 - (546 ACM(2) 1976)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá vô cơ . P.2, Tổng quan về các nguyên tố và những hợp chất hoá học quan trọng nhất

Acmetôp N.X.

H. : ĐHvàTHCN , 1976 - (546 ACM(2) 1976)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Silver Metallization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Silver Metallization

Adams, Daniel; Alford, Terry L.; Mayer, James W.

9781848000261; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29863

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of Essential Oils by Ion Trap Mass Spectroscopy

Adams Robert P.

San Diego,... : Academic press, Inc, 1989 - (547 ADA 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Physical chemistry of surfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physical chemistry of surfaces

Adamson Arthur W.; Gast Alice P

New York : Wiley, c1997. - (541.33 ADA 1997) - ISBN0471148733 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Inorganic chemistry, series one. Volume 2, Main group elements. Groups V and VI
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inorganic chemistry, series one. Volume 2, Main group elements. Groups V and VI

Addison C. C. |d 1913- editor; Sowerby D. B. |d 1934- editor

London : Butterworths ; Baltimore : University Park Press, 1972. - (546 INO(2) 1972) - ISBN0408702486

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những chương chọn lọc của hoá học đại cương. Tập 1, Cấu tạo chất

Agafosin N.P.; Nguyễn Đức Thạch; Phan Văn Tường

H. : Khoa học, 1964 - (540 AGA(1) 1964)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những chương chọn lọc của hoá học đại cương. Tập 2, các cơ sở của cấu tạo chất

Agafôsin N.P.; Hoàng Ngọc Cang; Nguyễn Đức Thạch

H. : Khoa học , 1968 - (540 AGA(2) 1968)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Reduction in organic synthesis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduction in organic synthesis

Ahluwalia V. K.

New Delhi: Ane Books Pvt. Ltd., 2013 - (547 AHL 2013) - ISBN9781466572393

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Strategies for green organic synthesis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategies for green organic synthesis

Ahluwalia V. K.

New Delhi: Ane Books Pvt. Ltd., 2012 - (547 AHL 2012) - ISBN9781439870501

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Modern instrumental analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern instrumental analysis

Ahuja Satinder; Jespersen Neil D

Amsterdam ; Oxford : Elsevier , 2011 - (543.19 MOD 2011) - ISBN9780444522597

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Inorganic and Organometallic Macromolecules
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inorganic and Organometallic Macromolecules

Alaa S. Abd-El-Aziz, Charles E. Carraher; Charles U. Pittman, Martel Zeldin.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24146

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 4.502  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Trong mục lục thư viện (2.182)
 2. Toàn văn trực tuyến (2.459)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (107)
 2. 1960đến1973  (205)
 3. 1974đến1987  (398)
 4. 1988đến2002  (491)
 5. Sau 2002  (1.515)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (1.884)
 2. Tạp chí  (1.853)
 3. Luận án, luận văn  (736)
 4. Bài báo  (29)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (3.214)
 2. Vietnamese  (955)
 3. Japanese  (65)
 4. Russian  (48)
 5. French  (40)
 6. Chinese  (19)
 7. Spanish  (17)
 8. German  (16)
 9. Dutch  (9)
 10. Portuguese  (8)
 11. Undetermined  (7)
 12. Korean  (3)
 13. Polish  (2)
 14. Hungarian  (1)
 15. Hebrew  (1)
 16. Croatian  (1)
 17. Czech  (1)
 18. Danish  (1)
 19. Ukrainian  (1)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...