skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 294  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

At home in ... Transylvania? Traveling through this myth-filled land, a house-hunting couple looks for their dream home--and finds much more.(Travel narrative)

Alipio, Amy

National Geographic Traveler, Oct, 2010, Vol.27(7), p.112(10)

ISSN: 0747-0932

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

English-Transylvanian Contacts in the 17th Century: The Early Stuarts and Transylvania During the Thirty Years' War

Andersson, Daniel

The English Historical Review, Vol.127(525), p.441 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138266

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Red in tooth, lives in Transylvania

Anonymous

New Scientist, Nov 3-Nov 9, 2012, Vol.216(2889), p.17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02624079 ; E-ISSN: 2059-5387

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bestseller in Budapest

Anonymous

The Economist, Mar 21, 1987, Vol.302(7490), p.105

ISSN: 00130613 ; E-ISSN: 14768860

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magyar blues

Anonymous

The Economist, Dec 20, 1997-Jan 2, 1998, Vol.345(8048), pp.75-76

ISSN: 00130613 ; E-ISSN: 14768860

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europe: A Transylvanian tragedy

Anonymous

The Economist, Jan 2, 1999, Vol.350(8100), p.47

ISSN: 00130613 ; E-ISSN: 14768860

Toàn văn không sẵn có

7
Munkái
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Munkái

Apor, Péter; Kazinczy, Gábor

2. Irok 11

Toàn văn sẵn có

8
El reino dividido
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

El reino dividido

Ba&amp ; lt ; U+0301&amp ; gt ; nffy, Miklo&amp ; lt ; U+0301&amp ; gt ; s; E&amp lt U+0301&amp gt va Cserha&amp lt U+0301&amp gt ti 1975- translator.; Antonio Manuel Fuentes Gavin&amp lt U+0303&amp gt o translator.; Miklo&amp lt U+0301&amp gt s Ba&amp lt U+0301&amp gt nffy 1874-1950.

E-ISBN: 9788415625001 ; E-ISBN: 8415625006 ; ISBN: 9788492663248 ; ISBN: 8492663243

Toàn văn không sẵn có

9
Las almas juzgadas
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Las almas juzgadas

Ba&amp ; lt ; U+0301&amp ; gt ; nffy, Miklo&amp ; lt ; U+0301&amp ; gt ; s; E&amp lt U+0301&amp gt va Cserha&amp lt U+0301&amp gt ti 1975- translator.; Antonio Manuel Fuentes Gavin&amp lt U+0303&amp gt o translator.; Miklo&amp lt U+0301&amp gt s Ba&amp lt U+0301&amp gt nffy 1874-1950.

E-ISBN: 9788492663996 ; E-ISBN: 8492663995 ; ISBN: 9788492663156 ; ISBN: 8492663154

Toàn văn không sẵn có

10
Los di<U+0301>as contados
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Los di<U+0301>as contados

Ba&amp ; lt ; U+0301&amp ; gt ; nffy, Miklo&amp ; lt ; U+0301&amp ; gt ; s; Mercedes Monmany writer of preface.; E&amp lt U+0301&amp gt va Cserha&amp lt U+0301&amp gt ti 1975- translator.; Antonio Manuel Fuentes Gavin&amp lt U+0303&amp gt o translator.; Miklo&amp lt U+0301&amp gt s Ba&amp lt U+0301&amp gt nffy 1874-1950.

E-ISBN: 9788492663989 ; E-ISBN: 8492663987 ; ISBN: 9788492663026 ; ISBN: 8492663022

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historical Legacies, Social Capital and Civil Society: Comparing Romania on a Regional Level

Badescu, Gabriel ; Sum, Paul

Europe - Asia Studies, Jan 2005, Vol.57(1), pp.117-133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09668136 ; E-ISSN: 14653427 ; DOI: 10.1080/0966813052000314138

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMO ESTUDAR A EMOÇÃO MUSICAL? PROPOSTAS METODOLÓGICAS A PARTIR DE PESQUISA JUNTO AOS CIGANOS DA TRANSILVÂNIA (ROMÊNIA)/COMO ESTUDAR A EMOÇÃO MUSICAL? PROPOSTAS METODOLÓGICAS A PARTIR DE PESQUISA JUNTO AOS CIGANOS DA TRANSILVÂNIA (ROMÊNIA)/HOW TO STUDY MUSICAL EMOTION? METHODOLOGICAL PROPOSALS FROM A RESEARCH ON THE GYPSIES OF TRANSYLVANIA (ROMANIA)

Baraldi, Filippo

Sociologia & Antropologia, Dec 2016, Vol.6(3), pp.699-734 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 22367527 ; E-ISSN: 22383875 ; DOI: 10.1590/2238-387520l6v636

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews of Books: Erdely Tortenete

Barany, George

The American Historical Review, Vol.94(3), p.810 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tension over Hungarians abroad. (minority communities outside Hungary protest about ethnic violence)

Barber, Tony

The Independent, Jan 11, 1993, Issue 1943, p.6(1)

ISSN: 0951-9467

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grin and bear it.(Transylvania)

Barnett, Neil

Spectator, Feb 3, 2007

ISSN: 0038-6952

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grin and bear it.(Transylvania)

Barnett, Neil

Spectator, Feb 3, 2007

ISSN: 0038-6952

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE CONTRIBUTION OF "RUDA 12 APOSTOLI" MINING ASSOCIATION IN BRAD TO THE DEVELOPMENT OF TRANSYLVANIAN GOLD MINING BETWEEN 1884 – 1921

Baron, Mircea

Annals of the University of Petroşani. Economics, 2012, Vol.12, pp.5-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15825949 ; E-ISSN: 22478620

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In search of Dracula. (driving through Transylvania) (Driving)

Barth, Jack

Travel & Leisure, Dec, 1994, Vol.24(12), p.82(6)

ISSN: 0041-2007

Toàn văn không sẵn có

19
History of the Protestant church in Hungary: from the beginning of the Reformation to 1850; with special reference to Transylvania
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

History of the Protestant church in Hungary: from the beginning of the Reformation to 1850; with special reference to Transylvania

Bauhofer, János György; Merle D'Aubigné, J. H ; Craig, J.

ISBN: 0524051313

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Transsilvania: sive, Magnus Transsilvaniae principatus, olim Dacia mediterranea, dictus orbi nondum satis cognitus nunc multifariam, ac strictim illustratus
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transsilvania: sive, Magnus Transsilvaniae principatus, olim Dacia mediterranea, dictus orbi nondum satis cognitus nunc multifariam, ac strictim illustratus

Benkő, József

t.1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 294  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1963  (99)
 2. 1963đến1982  (10)
 3. 1983đến1993  (40)
 4. 1994đến2005  (50)
 5. Sau 2005  (92)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (155)
 2. Hungarian  (17)
 3. German  (14)
 4. Romanian  (7)
 5. French  (5)
 6. Spanish  (5)
 7. Latin  (3)
 8. Russian  (2)
 9. Portuguese  (2)
 10. Icelandic  (2)
 11. Swedish  (1)
 12. Italian  (1)
 13. Church Slavic  (1)
 14. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Szilágyi, Sándor
 2. Anonymous
 3. Hitchins, Keith
 4. Stoker, Bram
 5. Thököly, Imre

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...