skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.348.534  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microsoft Xbox One's new user interface

_

Flare, August 31, 2015

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Macromedia, NEC, Fluke, Alcatel

-

Asia Africa Intelligence Wire, June 2, 2004

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tech Outlook: Infrastructure

-

Asia Africa Intelligence Wire, Feb 1, 2003

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trends & Analysis

-

Asia Africa Intelligence Wire, April 1, 2003

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exhibitors at Interpack 2014

_

Pakistan Food Journal, June 30, 2014, Vol.4(2)

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVELOPING LOCAL CONTENTS APPLICATION WILL PAYBACK BANDWIDTH PROLIFERATION IN PAKISTAN

_

Pakistan & Gulf Economist, April 5, 2015, Vol.34(13)

ISSN: 0253-1941

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Embodied Conversational Agents. Edited by Justine Cassell, Joseph Sullivan, Scott Prevost, and Elizabeth Churchill. 2000, Cambridge/London: MIT Press, 430 pp.

  (corporate/institutional author)

User Modeling and User - Adapted Interaction, Nov 2005, Vol.15(5), pp.497-503 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09241868 ; DOI: 10.1007/s11257-005-4543-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unit 131 - Multimedia and Virtual Reality

131, CC in GIScience ; Taylor, George

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unit 133 - Web GIS

133, CC in GIScience ; Foote, Kenneth E. ; Kirvan, Anthony P.

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contact information management system and method

1610434 Ontario Inc (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System for and method of providing a user interface for a computer-based software application

170 Systems, Inc (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM FOR AND METHOD OF PROVIDING A USER INTERFACE FOR A COMPUTER-BASED SOFTWARE APPLICATION

170 Systems, Inc (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data management and distribution

1776 Media Network, Inc (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

14
User interface design : bridging the gap from user requirements to design
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface design : bridging the gap from user requirements to design

Boca Raton : CRC Press, c1998. - (QA76.9.U83 U837 1998) - ISBN0849331250

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for control of a computer

1miller, Michael Stephen ; Hunter, Wesley Gene

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods and systems for quantum ready computations on the cloud

1qb Information Technologies Inc (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods and systems for quantum computing

1qb Information Technologies Inc (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Display screen or portion thereof with graphical user interface

1st Call Consulting, Pte Ltd (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System for visualizing financial data

1st Cfo Llc (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimedia communicator utilized to offer voice services

1st Communications Inc (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.348.534  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1965  (466)
 2. 1965đến1977  (2.266)
 3. 1978đến1990  (48.578)
 4. 1991đến2004  (303.157)
 5. Sau 2004  (989.589)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.201.716)
 2. French  (78.702)
 3. Chinese  (73.862)
 4. German  (41.343)
 5. Korean  (24.241)
 6. Japanese  (8.380)
 7. Spanish  (3.862)
 8. Portuguese  (2.356)
 9. Russian  (2.148)
 10. Norwegian  (570)
 11. Danish  (343)
 12. Italian  (275)
 13. Czech  (266)
 14. Finnish  (203)
 15. Indonesian  (131)
 16. Polish  (116)
 17. Dutch  (111)
 18. Hebrew  (103)
 19. Turkish  (88)
 20. Romanian  (65)
 21. Lithuanian  (61)
 22. Ukrainian  (48)
 23. Hungarian  (39)
 24. Persian  (38)
 25. Bokmål, Norwegian  (28)
 26. Greek  (18)
 27. Slovak  (17)
 28. Arabic  (16)
 29. Icelandic  (2)
 30. Thai  (1)
 31. Malay  (1)
 32. Basque  (1)
 33. Serbo-Croatian  (1)
 34. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Forbrig, Peter
 2. Earnshaw, Rae
 3. MacDonald, Matthew
 4. Clark, A.
 5. Ferrari, P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...