skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 69  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo DDC: International relations xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The analysis of international relations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The analysis of international relations

Deutsch Karl Wolfgang

Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1978. - (327 DEU 1978) - ISBN0130332259

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vai trò của liên minh nghị viện thế giới (IPU) trong việc thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong hoạt động chính trị : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 02 06

Đinh Hà Thu; Lê Thế Quế người hướng dẫn

H. : Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển , 2014 - (327 ĐI-T 2014)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intercultural Communication in International Negotiations = Giao tiếp liên văn hóa trong đàm phán quốc tế. Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 02 06

Đinh Thị Trang; Lê Thế Quế

H. : Trường ĐHKHXH&NV, 2014 - (327 ĐI-T 2014)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giữa Việt Nam và Nhật Bản từ năm 1995 đến 2017 : Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 603102

Dương Thu Phương; Phạm Hồng Thái

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2018 - (327 DU-P 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
World politics : interests, interactions, institutions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

World politics : interests, interactions, institutions

Frieden Jeffry A.; Lake David A.; Schultz Kenneth A

New York : W.W. Norton & Co., c2013. - (327 FRI 2013) - ISBN9780393912388 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Conflict and order : an introduction to international relations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conflict and order : an introduction to international relations

Grieves Forest L.

Boston : Houghton Mifflin, c1977. - (327 GRI 1977) - ISBN0395243327

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
International relations : conflict and cooperation at the turn of the 21st century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International relations : conflict and cooperation at the turn of the 21st century

Henderson Conway W.

Boston : McGraw Hill, 1998. - N.Y.,... : McGraw-Hill, 1998 - (327 HEN 1998) - ISBN0070282552 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Giáo trình nhập môn quan hệ quốc tế
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình nhập môn quan hệ quốc tế

Hoàng Khắc Nam; Hoàng Khắc Nam

Hà Nội. : Đại học quốc gia Hà Nội , 2016 - (327 HO-N 2016) - ISBN9786046254621

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure and process in international politics

Hopkins Raymond F.; Mansbach Richard W.

New York : Harper & Row, [1973] - (327 HOP 1973)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International studies (Bombay, India)

Indian School of International Studies.; Jawaharlal Nehru University. School of International Studies.

Bombay : Asia Pub. House, 1959- - (JZ6.5 .I65) - ISSN0020-8817

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International studies = Nghiên cứu quốc tế

Institute for international relations

H., 2005

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Power and interdependence
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power and interdependence

Keohane Robert O.; Nye Joseph S

Glenview, Ill. : Scott, Foresman, c1989. - (327 KEO 1989) - ISBN0673398919

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Local commons and global interdependence : heterogeneity and cooperation in two domains
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local commons and global interdependence : heterogeneity and cooperation in two domains

Keohane Robert O; Ostrom Elinor; Harvard University. Center for International Affairs.

London ; Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications, 1995. - (327 LOC 1995) - ISBN0803979622;ISBN0803979630 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Trật tự thế giới
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trật tự thế giới

Kissinger Henry ‰d 1923-; Phạm Thái Sơn; Võ Minh Tuấn

Hà Nội : Thế giới , 2016 - (327 KIS 2016) - ISBN9786047726196

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chiến lược và quan hệ kinh tế Mỹ - EU - Nhật Bản thế kỷ XXI

Lê Văn Sang; Trần Quang Lâm; Đào Lê Minh

H. : KHXH, 2002 - (327 CHI 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Essentials of international relations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essentials of international relations

Mingst Karen A.

New York : W.W. Norton & Co., c2008. - (327 MIN 2008) - ISBN9780393928976 (pbk.);ISBN0393928977 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
17
Essential readings in world politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essential readings in world politics

Mingst Karen A.; Snyder Jack L

New York : W.W. Norton & Co., 2008. - (327 ESS 2008) - ISBN9780393931143 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Politics among nations : the struggle for power and peace
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politics among nations : the struggle for power and peace

Morgenthau Hans J.; Clinton W. David; Thompson Kenneth W.

Boston : McGraw-Hill Higher Education, c2006. - (327 MOR 2006) - ISBN007289539X (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ văn hóa giữa Liên bang Nga và Asean: Trường hợp Việt Nam và Indonesia (1991-2016) : Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 603102

Natalia Kornienko; Phạm Quang Minh

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn , 2017 - (327 NAT 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vấn đề di cư trong quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

Nghiêm Tuấn Hùng; Hoàng Khắc Nam người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2010 - (327 NG-H 2010)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 69  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1973  (8)
 2. 1973đến1993  (10)
 3. 1994đến2000  (13)
 4. 2001đến2010  (26)
 5. Sau 2010  (16)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (53)
 2. Luận án, luận văn  (12)
 3. Tạp chí  (4)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (47)
 2. Vietnamese  (21)
 3. Russian  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Phạm Quang Minh
 2. Rourke John T.
 3. Hoàng Khắc Nam
 4. Keohane Robert O
 5. Nguyễn Quốc Hùng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...