skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Americanizing the Movies and “Movie-Mad” Audiences, 1910-1914
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Americanizing the Movies and “Movie-Mad” Audiences, 1910-1914

Abel, Richard

ISBN: 9780520247420 ; E-ISBN: 9780520939523

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Immigration, ethnicity, and class in American writing, 1830–1860 reading the stranger.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration, ethnicity, and class in American writing, 1830–1860 reading the stranger.

Buonomo, Leonardo

E-ISBN 9781611476521 ; E-ISBN 9781611478679

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Translating Mount Fuji Modern Japanese Fiction and the Ethics of Identity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Translating Mount Fuji Modern Japanese Fiction and the Ethics of Identity

Dennis Washburn

E-ISBN 023113892X ; E-ISBN 9780231138925

Toàn văn sẵn có

4
Nationalism and the cinema in France political mythologies and film events, 1945-1995
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and the cinema in France political mythologies and film events, 1945-1995

Frey, Hugo

E-ISBN 9781782383659 ; E-ISBN 9781782383666

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Homemade Men in Postwar Austrian Cinema - Nationhood, Genre and Masculinity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Homemade Men in Postwar Austrian Cinema - Nationhood, Genre and Masculinity

Fritsche, Maria

ISBN: 9780857459459 ; E-ISBN: 9780857459466 ; E-ISBN: 0857459465

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
The algerian war in French-language comics postcolonial memory, history, and subjectivity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The algerian war in French-language comics postcolonial memory, history, and subjectivity

Howell, Jennifer

E-ISBN 1498516076 ; E-ISBN 9781498516068 ; E-ISBN 9781498516075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Media and nation buildings how the Iban became Malaysian
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media and nation buildings how the Iban became Malaysian

Postill, John

E-ISBN 9780857456878 ; E-ISBN 9781845451325 ; E-ISBN 9781845451356

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Travelling Home, 'Walkabout Magazine' and Mid-Twentieth-Century Australia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Travelling Home, 'Walkabout Magazine' and Mid-Twentieth-Century Australia

Rolls, Mitchell ; Johnston, Anna

ISBN: 9781783085378 ; E-ISBN: 9781783085392

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Cosmopolitanism, nationalism, and individualism in modern China the Chenbao fukan and the new cultural era, 1918–1928
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cosmopolitanism, nationalism, and individualism in modern China the Chenbao fukan and the new cultural era, 1918–1928

Xu, Xiaoqun

E-ISBN 9780739189146

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Performing America cultural nationalism in American theater.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performing America cultural nationalism in American theater.

E-ISBN 0472022202 ; E-ISBN 0472109855 ; E-ISBN 9780472022205 ; E-ISBN 9780472087921

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (1)
 2. 2006đến2006  (1)
 3. 2007đến2007  (1)
 4. 2008đến2013  (2)
 5. Sau 2013  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Johnston, Anna
 2. John Postill
 3. Buonomo, Leonardo
 4. Xu, Xiaoqun
 5. Jeffrey D. Mason

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...