skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Chemistry xóa Tác giả/ người sáng tác: Rivers, Mark L xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
In situ Chemical Speciation of Uranium in Soils and Sediments by Micro X-ray Absorption Spectroscopy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In situ Chemical Speciation of Uranium in Soils and Sediments by Micro X-ray Absorption Spectroscopy

Bertsch, Paul M. ; Hunter, Douglas B. ; Sutton, Stephen R. ; Bajt, Sasa. ; Rivers, Mark L.

Environmental Science & Technology, 05/1994, Vol.28(5), pp.980-984 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-936X ; E-ISSN: 1520-5851 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1021/es00054a034

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semi-automatic optical scanning apparatus utilizing line integration

Brimhall, Jr.; George H ; Rivers; Mark L

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of the hydrated alpha-Al{sub 2}O{sub 3} (0001) surface

Eng, Peter J ; Trainor, Thomas P ; Brown Jr, Gordon E ; Waychunas, Glenn A ; Newville, Matthew ; Sutton, Stephen R ; Rivers, Mark L; Lawrence Berkeley National Lab., Ca (Us) (Corporate Author)

Science, 12 May 2000, Vol.288(5468) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0193-4511

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Timescales of Quartz Crystallization and the Longevity of the Bishop Giant Magma Body

Gualda, Guilherme ; Pamukcu, Ayla ; Ghiorso, Mark ; Anderson, Alfred ; Sutton, Stephen ; Rivers, Mark

PLoS One, May 2012, Vol.7(5), p.e37492 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0037492

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Three-Dimensional Chemical Analysis with Synchrotron Tomography at Multiple X-ray Energies:  Brominated Aromatic Flame Retardant and Antimony Oxide in Polystyrene
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three-Dimensional Chemical Analysis with Synchrotron Tomography at Multiple X-ray Energies:  Brominated Aromatic Flame Retardant and Antimony Oxide in Polystyrene

Ham, Kyungmin ; Jin, Hua ; Al-Raoush, Riyadh ; Xie, Xiaogang ; Willson, Clinton S. ; Byerly, Gary R. ; Simeral, Larry S. ; Rivers, Mark L. ; Kurtz, Richard L. ; Butler, Leslie G.

Chemistry of Materials, 10/2004, Vol.16(21), pp.4032-4042 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0897-4756 ; E-ISSN: 1520-5002 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1021/cm0350333

Toàn văn không sẵn có

6
A new technique for angle-dispersive powder diffraction using an energy-dispersive setup and synchrotron radiation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new technique for angle-dispersive powder diffraction using an energy-dispersive setup and synchrotron radiation

Wang, Yanbin ; Uchida, Takeyuki ; Von Dreele, Robert ; Rivers, Mark L. ; Nishiyama, Norimasa ; Funakoshi, Ken-Ichi ; Nozawa, Akifumi ; Kaneko, Hiroshi

Journal of Applied Crystallography, 12/2004, Vol.37(6), pp.947-956 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8898 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1107/S0021889804022502

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High Pressure Single Crystal Diffraction at PX2

Zhang, Dongzhou ; Dera, Przemyslaw K ; Eng, Peter J ; Stubbs, Joanne E ; Zhang, Jin S ; Prakapenka, Vitali B ; Rivers, Mark L; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States). Advanced Photon Source (APS) (Corporate Author)

Journal of Visualized Experiments, 01 January 2017, Vol.119(119) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1940-087X ; E-ISSN: 1940-087X ; DOI: 10.3791/54660

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (1)
 2. 1994đến1999  (1)
 3. 2000đến2003  (1)
 4. 2004đến2012  (3)
 5. Sau 2012  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (6)
 2. Sáng chế  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rivers, Mark L
 2. Rivers, M.L.
 3. Rivers, Mark
 4. Sutton, Stephen R.
 5. Eng, Peter J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...