skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.161  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Performing Operations xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种机床用铁屑车
Iron fillings car for lathe

An Haiyang ; LI Liang ; Chen Shiren ; Wang Guoqing ; GAO Sixiong ; LI Jian ; Yang Qin

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种构件吊索具
Component sling

An Xiushan ; GAO Pingyuan ; LI Liang ; LI Jianming ; Lou Yadong ; Xu Linli ; Zhu Long

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

挖掘机简易履带行走机构
Simple and easy crawler attachment of excavator

An Xiushan ; LI Jianming ; LI Liang ; Zhu Long ; Lou Yadong

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

超长预应力混凝土桩的吊桩方法
Pile hoisting method for ultra-long prestress concrete pile

An Xiushan ; LI Jianming ; Lou Yadong ; LI Liang ; Zhu Long ; Xu Linli ; Huang Lusi

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉ ET SYSTÈME DE DÉTECTION D'ATTAQUE PAR RELAIS POUR SYSTÈME PASE
METHOD AND SYSTEM FOR DETECTING RELAY ATTACK FOR PASE SYSTEM

Ang, LI Liang ; Heinrich, Alexander

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antimicrobial composition useful for preserving wood

Ashmore, John William ; Chia, LI-Liang ; EI A'Amma, Beverly Jean

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antimicrobial composition useful for preserving wood

Ashmore, John William ; Chia, LI-Liang ; EI A'Amma, Beverly Jean

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antimicrobial composition useful for preserving wood

Ashmore, John William ; Chia, LI-Liang ; EI A'Mma, Beverly Jean

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antimicrobial composition useful for preserving wood

Ashmore, John William ; Chia, LI-Liang ; EI A'Mma, Beverly Jean

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antimicrobial composition useful for preserving wood

Ashmore, John William ; Chia, LI-Liang ; EI A'Mma, Beverly Jean

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antimicrobial composition useful for preserving wood

Ashmore, John William ; Chia, LI-Liang ; EI A'Mma, Beverly Jean

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANTIMICROBIAL COMPOSITION USEFUL FOR PRESERVING WOOD

Ashmore John William ; Chia LI-Liang ; El A Mma Beverly Jean

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANTIMICROBIAL COMPOSITION USEFUL FOR PRESERVING WOOD

Ashmore John William ; Chia LI-Liang ; El A Mma Beverly Jean

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANTIMICROBIAL COMPOSITION USEFUL FOR PRESERVING WOOD

Ashmore John William ; Chia LI-Liang ; El A Mma Beverly Jean

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANTI-MICROORGANISM COMPOUND USEFUL FOR WOOD STORAGE

Ashmore John William ; Chia LI-Liang ; El A Mma Beverly Jean

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANTIMICROBIAL COMPOSITION USEFUL FOR PRESERVING WOOD

Ashmore John William ; Chia LI-Liang ; El A Mma Beverly Jean

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANTIMICROBIAL COMPOSITION USEFUL FOR PRESERVATION OF WOOD

Ashmore John William ; Chia LI-Liang ; El A Mma Beverly Jean

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antimicrobial composition useful for preserving wood

Ashmore, John William ; Chia, LI-Liang ; El A'Mma, Beverly Jean

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antimicrobial composition useful for preserving wood

Ashmore, John William ; Chia, LI-Liang ; El A'Mma, Beverly Jean

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antimicrobial composition useful for preserving wood

Ashmore, John William ; Chia, LI-Liang ; El A'Mma, Beverly Jean

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.161  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1995  (6)
 2. 1995đến2003  (5)
 3. 2004đến2007  (30)
 4. 2008đến2012  (354)
 5. Sau 2012  (1.766)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.150)
 2. Chinese  (1.705)
 3. French  (55)
 4. German  (20)
 5. Korean  (5)
 6. Japanese  (3)
 7. Norwegian  (2)
 8. Spanish  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. LI Liang
 2. He Ning
 3. Zhao Wei
 4. Han Xiaotao
 5. Cao Quanliang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...