skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 143  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Baev, Pavel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Aarbakke, Vemund ; Baev, Pavel ; Barth, Elise Fredrikke ; Kolstø, Pål ; Marsh, Nic ; Muthien, Bernadette ; Reichberg, Gregory ; Simonsen, Sven Gunnar ; Skåra, Bernt A ; Skjelsbæk, Inger ; Syse, Henrik ; Tank, Pinar ; Wiberg, Håken

Journal of Peace Research, May 2002, Vol.39(3), pp.373-379 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343302039003007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Aarbakke, Vemund ; Baev, Pavel ; Bøe, Ina Elisabet ; Frydenlund, Iselin ; Gurdin, J. Barry ; Kolås, Åshild ; Syse, Henrik ; Urdal, Henrik ; Wiberg, Håkan

Journal of Peace Research, March 2002, Vol.39(2), pp.251-255 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343302039002006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Abrahms, Max ; Baev, Pavel ; Bakke, Kristin M ; Eller, Jack David ; Dahl, Marianne ; Dupuy, Kendra ; Gleditsch, Nils Petter ; Jensehaugen, Jørgen ; Erling Kjellman, Kjell ; Kolås, Åshild ; London, Scott ; Malmin Binningsbø, Helga ; Pilster, Ulrich ; Paasche, Erlend ; Thiessen, Chuck ; Magnus Theisen, Ole ; Tollefsen, Andreas ; Vural, Yücel ; Wallacher, Hilde

Journal of Peace Research, March 2011, Vol.48(2), pp.261-269 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343310397975

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, July 2003, Vol.40(4), pp.499-499 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/00223433030404014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, November 2003, Vol.40(6), pp.751-752 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/00223433030406020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, May 2003, Vol.40(3), pp.349-349 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343303040003008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The United States and coercive diplomacy.(Brief Article)(Book Review)

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, Jan, 2005, Vol.42(1), p.113-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clan Politics and Regime Transition in Central Asia

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, November 2006, Vol.43(6), pp.752-752 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/002234330604300610

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politics and the Russian Army: Civil-Military Relations, 1689-2000.(Brief Article)

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, March, 2004, Vol.41(2), p.237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The caspian: Politics, energy and security.(Brief Article)(Book Review)

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, Jan, 2005, Vol.42(1), p.113-113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, March 2006, Vol.43(2), pp.230-230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/002234330604300211

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, September 2003, Vol.40(5), pp.611-611 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/00223433030405011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy Derailed in Russia: The Failure of Open Politics .(Brief article)(Book review)

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, May, 2006, Vol.43(3), p.352(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Putin: Russia's choice.(Brief Article)(Book Review)

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, Jan, 2005, Vol.42(1), p.118-118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia's Counter-Revolutionary Stance toward the Arab Spring

Baev, Pavel

Insight Turkey, 2011, pp.11-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1302177X ; E-ISSN: 25647717

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia’s ambivalent status-quo/revisionist policies in the Arctic

Baev, Pavel

Arctic review on law and politics [elektronisk ressurs], 2018, Vol. 9, pp.408-424 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2387-4562

Toàn văn sẵn có

17
Russia’s Ambivalent Status-Quo/Revisionist Policies in the Arctic
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia’s Ambivalent Status-Quo/Revisionist Policies in the Arctic

Baev, Pavel

Arctic Review on Law and Politics, 2018, Vol.9(0), p.408 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2387-4562 ; DOI: http://dx.doi.org/10.23865/arctic.v9.1336

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Putin's Arctic vision.(Vladimir Putin)

Baev, Pavel

The World Today, August-Sept, 2013, Vol.69(4), p.26-26

ISSN: 0043-9134

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erratum

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, November 1994, Vol.31(4), pp.480-480 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343394031004044

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three turns in the evolution of China–Russia presidential pseudo†alliance

Baev, Pavel

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2019

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 143  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (134)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (31)
 2. 1998đến2002  (38)
 3. 2003đến2007  (49)
 4. 2008đến2013  (17)
 5. Sau 2013  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (141)
 2. French  (1)
 3. Norwegian  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Baev, Pavel
 2. Baev, P
 3. Pavel Baev
 4. Gleditsch, Nils Petter
 5. Smith, Dan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...