skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

I179 THE INTERGROWTH‐21ST PROJECT: DESIGN, STANDARDISATION AND QUALITY CONTROL STRATEGIES

Kennedy, S. H. ; Altman, D. G. ; Purwar, M. ; Noble, J. A. ; Chamberlain, P. ; Knight, H. E. ; Ruyan, P. ; Ismail, L. Cheikh ; Barros, F. C. ; Lambert, A. ; Papageorghiou, A. T. ; Carvalho, M. ; Jaffer, Y. A. ; Bertino, E. ; Gravett, M. G. ; Bhutta, Z. A. ; Villar, J.

International Journal of Gynecology & Obstetrics, October 2012, Vol.119, pp.S205-S205 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0020-7292 ; E-ISSN: 1879-3479 ; DOI: 10.1016/S0020-7292(12)60209-4

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

I179 THE INTERGROWTH-21ST PROJECT: DESIGN, STANDARDISATION AND QUALITY CONTROL STRATEGIES

Kennedy, S.H ; Altman, D.G ; Purwar, M ; Noble, J.A ; Chamberlain, P ; Knight, H.E ; Ruyan, P ; Ismail, L. Cheikh ; Barros, F.C ; Lambert, A ; Papageorghiou, A.T ; Carvalho, M ; Jaffer, Y.A ; Bertino, E ; Gravett, M.G ; Bhutta, Z.A ; Villar, J; for the International Fetal and Newborn Growth Consortium for the 21 (Corporate Author) ; Century (Intergrowth-21 (Corporate Author) ; ) (Corporate Author)

International Journal of Gynecology and Obstetrics, October 2012, Vol.119, pp.S205-S205 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0020-7292 ; E-ISSN: 1879-3479 ; DOI: 10.1016/S0020-7292(12)60209-4

Truy cập trực tuyến

3
I179 THE INTERGROWTH-21ST PROJECT: DESIGN, STANDARDISATION AND QUALITY CONTROL STRATEGIES
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

I179 THE INTERGROWTH-21ST PROJECT: DESIGN, STANDARDISATION AND QUALITY CONTROL STRATEGIES

Kennedy, S.H. ; Altman, D.G. ; Purwar, M. ; Noble, J.A. ; Chamberlain, P. ; Knight, H.E. ; Ruyan, P. ; Ismail, L. Cheikh ; Barros, F.C. ; Lambert, A. ; Papageorghiou, A.T. ; Carvalho, M. ; Jaffer, Y.A. ; Bertino, E. ; Gravett, M.G. ; Bhutta, Z.A. ; Villar, J.

International Journal of Gynecology & Obstetrics, 10/2012, Vol.119, supplement S3, pp.S205-S205 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0020-7292(12)60209-4

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...