skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Knowledge-Based Country Programs : An Evaluation of World Bank Group Experience
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge-Based Country Programs : An Evaluation of World Bank Group Experience

Independent Evaluation Group

Open Knowledge Repository (World Bank Group)

Toàn văn sẵn có

2
Knowledge-Based Country Programs : An Evaluation of World Bank Group Experience
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge-Based Country Programs : An Evaluation of World Bank Group Experience

Independent Evaluation Group

Open Knowledge Repository (World Bank Group)

ISBN: 9781464802232 ; ISBN: 1464802238

Toàn văn sẵn có

3
Knowledge-based country programs an evaluation of world bank group experience
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge-based country programs an evaluation of world bank group experience

The World Bank

iG Library Premium Collection (iG Publishing Pte. Ltd.)

E-ISBN 9781464802232

Toàn văn không sẵn có

4
Knowledge-Based Country Programs: An Evaluation of World Bank Group Experience
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge-Based Country Programs: An Evaluation of World Bank Group Experience

The World Bank

Dawsonera

ISBN10: 1464802238 ; ISBN13: 9781464802232 ; E-ISBN10: 1464802262 ; E-ISBN13: 9781464802263

Toàn văn không sẵn có

5
Knowledge-based country programs an evaluation of World Bank Group experience
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge-based country programs an evaluation of World Bank Group experience

Weltbankmmnmmindependent Evaluation Group

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISBN: 9781464802232 ; E-ISBN: 9781464802263

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge-Based Country Programs: An Evaluation of World Bank Group Experience

Independent Evaluation Group Studies

World Bank eLibrary (The World Bank Group)

ISBN: 978-1-4648-0223-2 ; E-ISBN: 978-1-4648-0226-3 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0223-2

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...