skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Src Substrate SKAP2 Regulates Actin Assembly by Interacting with WAVE2 and Cortactin Proteins
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Src Substrate SKAP2 Regulates Actin Assembly by Interacting with WAVE2 and Cortactin Proteins

Shimamura, S. ; Sasaki, K. ; Tanaka, M.

Journal of Biological Chemistry, 01/11/2013, Vol.288(2), pp.1171-1183 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0021-9258 ; E-ISSN: 1083-351X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M112.386722

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Src substrate SKAP2 regulates actin assembly by interacting with WAVE2 and cortactin proteins

Shimamura, Shintaro ; Sasaki, Kazuki ; Tanaka, Masamitsu

The Journal of biological chemistry, 11 January 2013, Vol.288(2), pp.1171-83 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1083-351X ; PMID: 23161539 Version:1 ; DOI: 10.1074/jbc.M112.386722

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...