skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 19.633  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: Credo Reference xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The ashgate research companion to secession
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ashgate research companion to secession

Aleksandar Pavkovic ; Peter Radan

E-ISBN 9780754677024 ; E-ISBN 9780754694038

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The ashgate research companion to federalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ashgate research companion to federalism

Ann Ward ; Lee Ward

E-ISBN 9780754671312 ; E-ISBN 9780754689898

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The SAGE Guide to Key Issues in Mass Media Ethics and Law

Babcock, William A. ; Freivogel, William H.

ISBN: 9781452274355 ; E-ISBN: 9781483346540 ; DOI: 10.4135/9781483346540

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The SAGE Dictionary of Cultural Studies

Barker, Chris

ISBN: 9780761973416 ; E-ISBN: 9781446221280 ; DOI: 10.4135/9781446221280

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Dictionary of visual discourse : a dialectical lexicon of terms
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionary of visual discourse : a dialectical lexicon of terms

Barry Sandywell

E-ISBN 9781409401889 ; E-ISBN 9781409401896

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Key Concepts in Governance

Bevir, Mark

ISBN: 9781412935708 ; E-ISBN: 9781446214817 ; DOI: 10.4135/9781446214817

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
The ashgate research companion to non-state actors
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ashgate research companion to non-state actors

Bob Reinalda

E-ISBN 9780754679066 ; E-ISBN 9780754697947

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
The encyclopedia of strikes in American history
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The encyclopedia of strikes in American history

Brenner, Aaron ; Day, Benjamin ; Ness, Immanuel

E-ISBN 9780765613301 ; E-ISBN 9780765626455

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
The ashgate research companion to heritage and identity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ashgate research companion to heritage and identity

Brian Graham ; Peter Howard

E-ISBN 9780754649229 ; E-ISBN 9780754688075

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
The hidden history of crime, corruption, and states
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The hidden history of crime, corruption, and states

Bridenthal, Renate

E-ISBN 9781782380382

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The CQ Press Guide to Radical Politics in the United States

Burgess, Susan ; Leeman, Kate

ISBN: 9781452292274 ; E-ISBN: 9781452292250 ; DOI: 10.4135/9781452292250

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
An einstein encyclopedia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An einstein encyclopedia

Calaprice, Alice

E-ISBN 1400873363 ; E-ISBN 9780691141749 ; E-ISBN 9781400873364

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Dictionary of untranslatables a philosophical lexicon.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionary of untranslatables a philosophical lexicon.

Cassin, Barbara

E-ISBN 0691138702 ; E-ISBN 9780691138701

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
The ashgate research companion to moral panics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ashgate research companion to moral panics

Charles Krinsky

E-ISBN 9781409408116 ; E-ISBN 9781409408123 ; E-ISBN 9781409471738

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Key Concepts in Radio Studies

Chignell, Hugh

ISBN: 9781412935173 ; E-ISBN: 9781446269060 ; DOI: 10.4135/9781446269060

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Food in zones of conflict cross-disciplinary perspectives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Food in zones of conflict cross-disciplinary perspectives

Collinson, Paul

E-ISBN 9781782384038 ; E-ISBN 9781782384045

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Key Concepts in Critical Social Theory

Crossley, Nick

ISBN: 9780761970606 ; E-ISBN: 9781446220702 ; DOI: 10.4135/9781446220702

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
The Princeton encyclopedia of poetry and poetics, fourth edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Princeton encyclopedia of poetry and poetics, fourth edition

Cushman, Stephen

E-ISBN 9780691154916

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
World fascism: a historical encyclopedia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

World fascism: a historical encyclopedia

Cyprian P. Blamires ; Editor ; With Paul Jackson

ISBN10: 1576079406 ; ISBN13: 9781576079409 ; E-ISBN10: 1576079414 ; E-ISBN13: 9781576079416

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Dictionary of media and communications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionary of media and communications

Danesi, Marcel

E-ISBN 9780765680983 ; E-ISBN 9780765624673

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 19.633  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (6.850)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (33)
 2. 1989đến1996  (140)
 3. 1997đến2002  (2.596)
 4. 2003đến2009  (6.827)
 5. Sau 2009  (10.037)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Mục từ tham khảo  (19.442)
 2. Sách  (191)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Nationalism  (2.167)
 2. World War Ii  (2.040)
 3. Europe  (1.763)
 4. Sociology  (1.735)
 5. World War I  (1.063)
 6. Culture  (791)
 7. Africa  (785)
 8. Germany  (730)
 9. Nation  (727)
 10. Race  (725)
 11. Egypt  (679)
 12. Political Philosophy  (632)
 13. China  (596)
 14. Religion  (594)
 15. France  (540)
 16. Ethnic Group  (414)
 17. Political Science  (342)
 18. Nation State  (203)
 19. International Relations  (152)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (2)
 2. French  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Watts, Duncan
 2. Garry, Jane
 3. Varty, Anne
 4. Harris, David
 5. Barker, Chris

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...